W młodych siła – Konrad Mania

Każdego roku tysiące młodych ludzi z całej Europy spotyka się w jednym z europejskich miast, by w duchu ekumenicznej jedności wspólnie przeżywać czas modlitwy i świętować nadejście nowego roku. Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych Wspólnoty Taizé miało miejsce w Paryżu w 1978 roku, a niedawno minione w szwajcarskiej Bazylei.

REKLAMA

Historia międzynarodowej ekumenicznej Wspólnoty Taizé sięga 1940 roku, kiedy to brat Roger Schutz, z pochodzenia Szwajcar, kupił ziemię i gospodarstwo we Francji, gdzie pomagał uciekinierom politycznym oraz Żydom. Po II wojnie światowej równie ochoczo opiekował się rannymi niemieckimi jeńcami wojennymi, którzy po zakończonym konflikcie pozostali na terytorium Francji. Ideą założonej wspólnoty, której podstawą jest reguła sporządzona przez brata Rogera, zawierająca w sobie trzy słowa będące esencją Ewangelii: „radość, prostota, miłosierdzie”, jest dążenie do jedności i pojednania między podzielonymi Kościołami chrześcijańskimi. Po śmierci brata Rogera zwierzchnikiem ekumenicznej Wspólnoty Taizé został katolik Alois Löser. W Taizé co tydzień odbywają się spotkania formacyjne, w ramach których młodzi ludzie z całego świata uczestniczą w zajęciach poświęconych pogłębianiu wiary, wspólnej modlitwie oraz integracji, która pozwala na lepsze poznanie uczestników przybyłych do malutkiej wioski we Francji. Charakterystyczną częścią każdej modlitwy członków wspólnoty są wspólne śpiewy. Ich prosta forma jest odpowiedzią na sporą liczbę języków, jakimi posługują się uczestnicy spotkań.

Europejskie Spotkania Młodych
Największą inicjatywą organizowaną przez Wspólnotę Taizé są nieprzerwanie od 1978 roku Europejskie Spotkania Młodych, które odbywają  się corocznie na przełomie grudnia i stycznia w jednym z wybranych europejskich miast. To modlitewne wydarzenie ekumeniczne nazywane jest „Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię”, w której uczestniczą zarówno katolicy, jak i protestanci, a także wyznawcy Kościołów wschodnich. Osoby chcące wziąć udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu są przyjmowane przez parafie usytuowane w miejscu, w którym odbywa się dane spotkanie. Uczestnicy przez cały okres pobytu nocują u goszczących rodzin lub w obiektach publicznych, takich jak szkoły lub sale gimnastyczne. Podczas kilku dni spędzonych w obecności pielgrzymów z całej Europy młodzież bierze udział w wybranych przez siebie warsztatach oraz konferencjach.

Bazylea 2017
Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Taizé miało miejsce w 1978 roku w Paryżu. Od tamtego czasu Polska gościła pielgrzymów czterokrotnie podczas spotkań we Wrocławiu (1989, 1995), Warszawie (1999) i Poznaniu (2009). Tegoroczne spotkanie młodzieży odbyło się w szwajcarskiej Bazylei, która położona jest na granicy z Francją i Niemcami, co spowodowało, że po raz pierwszy to wydarzenie miało miejsce w trzech państwach jednocześnie. Organizatorom zależało na tym, by było to wyrazem szczególnej jedności oraz braterstwa między narodami Europy. Obecny przeor wspólnoty brat Alois przed rozpoczęciem spotkania zaznaczył, że Bazylea jako region transgraniczny ma pomóc w wypracowaniu przeświadczenia o możliwości życia w przyjaźni między sąsiadującymi narodami. Młodzi uczestnicy „powinni doświadczyć, że w Europie istnieją regiony, w których wspólnota ponad granicami stała się już czymś oczywistym i to będzie kontynuowane”.

Począwszy od czasu pontyfikatu św. Jana Pawła II zwierzchnicy Kościoła katolickiego bardzo zachęcają młodzież katolicką do udziału w tym wydarzeniu. Podkreślają, że dążenie do ekumenicznej jedności, zrozumienia współbraci chrześcijan oraz manifestacja wiary to zadania, które winny być realizowane przez współczesnego katolika. W imieniu Ojca Świętego Franciszka watykańskie przesłanie dla uczestników spotkania wystosował kard. Pietro Parolin: „Papież zachęca was – napisał kardynał sekretarz stanu – abyście pozwolili zamieszkać w sobie tej radości, która rodzi się z żywej przyjaźni z Jezusem i która nigdy nie zamyka nas na innych i na cierpienia tego świata. Franciszek prosi was, byście byli zjednoczeni z Panem poprzez modlitwę i słuchanie Jego Słowa.” Kard. Parolin nawiązał też do obchodzonego niedawno 500-lecia reformacji. „Papież modli się do Ducha Świętego, aby pomagał wam – młodzi protestanci, katolicy i prawosławni – radować się i ubogacać waszą różnorodnością darów, które otrzymali wszyscy uczniowie Chrystusa, aby pokazać, że radość Ewangelii nas jednoczy ponad wszelkimi ranami, które nas dzielą”.

Przesłanie spotkania w Bazylei
Na swojej stronie internetowej bracia z Taizé napisali, że udział w spotkaniu w Bazylei to wędrówka z tysiącami młodych ludzi do źródeł wiary i braterstwa oraz poszukiwanie umocnienia w modlitwie i odkrycie nowego zapału do rozwijania solidarności w Europie. W programie 40. Europejskiego Spotkania Młodych w Bazylei był czas przeznaczony na modlitwę oraz kontemplację Słowa Bożego, które ubogacały nowe aranżacje kanonów z Taizé wykonywane w różnych językach. Każdy dzień rozpoczynał się od porannego nabożeństwa oraz rozważań nad listem brata Aloisa, który zatytułowany „Niewyczerpana radość” jest owocem jego podróży misyjnej do Sudanu oraz pielgrzymki do Egiptu. Po obiedzie, który spożywany był w halach sportowych przy stadionie St. Jakob-Park, młodzi uczestnicy udawali się na warsztaty tematyczne oraz rozmowy z przedstawicielami goszczących parafii, podczas których wymieniali się doświadczeniami w zakresie swojego zaangażowania w miejscach, z których pochodzą, we wspólnotach kościelnych, szkołach, uczelniach i w miejscach pracy. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa ekumeniczna prowadzona przez braci ze Wspólnoty Taizé połączona z rozważaniami brata Aloisa i świadectwami uczestników spotkania. Każdy z uczestników mógł skorzystać z sakramentu pokuty, który udzielany był w specjalnych punktach zlokalizowanych w kilku częściach miasta.

Wieczorem, 31 grudnia, młodzież tradycyjnie zebrała się w swoich parafiach na wspólnej modlitwie w intencji pokoju na świecie, po której odbyło się „Święto Narodów” – wspólna zabawa sylwestrowa zawierająca w sobie elementy narodowe każdego z państw, którego przedstawiciele gościli w konkretnych parafiach. Następnego dnia, w Nowy Rok, po wspólnej mszy św., w której wzięli udział również protestanci i prawosławni, młodzież udała się na świąteczny obiad do goszczących rodzin. Następnie wszyscy wyruszyli w drogę powrotną do swych krajów.

Podczas wydarzenia w Bazylei ogłoszono, że kolejne Spotkanie Młodych odbędzie się w Madrycie, a poprzedzą je trzy krótkie spotkania w ciągu roku w Austrii, w Wietnamie i na Ukrainie.

Polski akcent
Ze względu na fakt, że Polacy stanowili jedną czwartą wszystkich pielgrzymów organizatorzy spotkania w sposób szczególny zadbali o formację młodych uczestników z Polski. Za organizację czasu dla nich odpowiedzialny był brat Marek – Polak pracujący we wspólnocie. Każdego dnia w miejscu głównych uroczystości była msza św. sprawowana w języku polskim, na której obecny był przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk, który  podczas spotkań z polską młodzieżą dzielił się świadectwem swojego życia oraz odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników. Miłym akcentem były zaręczyny jednej z polskich par, która poznała się na rekolekcjach organizowanych przez zgromadzenie z Taizé.

Konrad Mania

„Pielgrzym” 2018, nr 1 (734), s. 18-20

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *