Odkrywanie Maryi – Zofia Pomirska

Ostatnio w różnych miejscach w Polsce można wysłuchać świadectwa Jean-Marie Élie Sebtona, byłego ortodoksyjnego rabina, który piętnaście lat temu nawrócił się na katolicyzm. Historia jego życia jest zadziwiająca i pokazuje, jakimi drogami Jezus przyciąga do siebie.

REKLAMA

Autor książki „Od jarmułki do krzyża”, który nie tak dawno odkrył dla siebie pełnię, jaką jest Kościół, mówi o swojej drodze: „Mój drogi towarzysz podróży – św. Paweł – został nawrócony przez Chrystusa w ciągu trzech dni, kiedy zdążał do Damaszku. Nade mną Jezus musiał intensywnie pracować przez ponad trzydzieści lat”. Odnalezienie drogi do Jezusa stało się także odkryciem Maryi. „ Jeszcze jako rabin poznałem różaniec i postać Maryi. Wtedy wszystko się dla mnie wyjaśniło. Przyjąłem chrzest. Moje życie jest przykładem tego, że to Jezus przyprowadził mnie do swojej Matki. Odwrotnie niż zazwyczaj” – przyznaje Jean-Marie i deklaruje, że Maryja jest dla niego wszystkim.

Warto w tym miejscu przypomnieć głośną historię z 1842 roku, kiedy pochodzący z rodziny bankierów żydowskich Alfons Ratisbonne nawrócił się na chrześcijaństwo pod wpływem Maryi. Ten starannie wykształcony wyznawca judaizmu wcześniej z pogardą odnosił się do chrześcijaństwa, szczególnie zaś do katolicyzmu, a w jego sercu panowała nienawiść do księży, świątyń i klasztorów. Tak się jednak złożyło, że podczas podróży do Rzymu otrzymał od swojego znajomego Cudowny Medalik, który – o dziwo – dał sobie zawiesić na szyi. Niedługo po tym wydarzeniu miał widzenie Matki Bożej, takiej, jaka widnieje na medaliku. Tak bardzo to nim wstrząsnęło, że w jednej chwili postanowił odmienić całe swoje życie. Porzucił ziemską karierę i wstąpił do stanu duchownego, by w Jerozolimie założyć istniejące do dziś Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu. Tłumaczył siostrom, że ich powołaniem jest: „przyspieszyć wypełnienie się czasów mesjańskich przyrzeczonych Izraelowi”. Na jego grobie widnieje napis „Ojciec Maria”, gdyż takie imię przybrał jako duchowny.

Anna Maria Kolberg OV

„Pielgrzym” [28 maja i 4 czerwca 2023 R. XXXIV Nr 11 (874)], str. 32

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *