Bp Andrzej Czaja o nowym programie duszpasterskim

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło nowego programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w Kościele w Polsce w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 27 listopada br. Jak zaznacza bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, która opracowała program, hasło to wyrasta z analizy obecnej, trudnej sytuacji Kościoła w Polsce i narastające zwątpienie w Kościół. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy ale również bezpośrednio do wiernych.

REKLAMA

„Projekt programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2022/2023, pod hasłem ‘Wierzę w Kościół Chrystusowy’, wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła i dość powszechnego uznawania jej, nie tylko pośród duchownych, za wyjątkowo trudną. By nie ulec frustracji czy wręcz rezygnacji z podjęcia dzieła odnowy i szukania dróg ku temu wiodących, uznano za pierwszorzędne zadanie na dziś i jutro Kościoła w Polsce obudzenie i umocnienie wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas, grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu” – czytamy w Słowie Wstępnym autorstwa bp. Andrzeja Czai.

Biskup zwraca uwagę na wzrastający poziom ignorancji i niewiedzy na temat tego, czym jest Kościół w swej istocie a co za tym idzie, brak zaufania do Kościoła i podważanie sensu jego funkcjonowania w świecie.

Na czym polega zamysł nowego programu duszpasterskiego? – na nowo zobaczyć, rozważyć i zastosować w swoim życiu to, że pomimo wielu trudnych spraw w dzisiejszym Kościele trzeba nam wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Wiara w Kościół to bowiem konkretyzacja wiary w Boga, który nam się objawił jako Emmanuel (Bóg z nami). Słuszność zaś dawania wiary Kościołowi wynika z faktu, że jego nauczanie jest oparte na autorytecie Boga, na prawdzie przezeń objawionej – zaznacza bp Czaja.

Program, w odróżnieniu od kilkuletnich programów z lat ubiegłych zaplanowany jest na jeden rok. Jak wyjaśnia bp Czaja, wiąże się to z chęcią jak największego uwzględniania w programach duszpasterskich znaków czasu i bieżących wyzwań w Kościele. Jednoroczny program nie wyklucza oczywiście możliwości kontynuacji określonych treści w kolejnym roku.

Podobnie natomiast jak w latach ubiegłych, program zaproponowany został w formie pięciu zeszytów, skierowanych przede wszystkim do duszpasterzy. Zeszyt teologiczno-pastoralny wyjaśnia koncepcję programu, w nawiązaniu m.in. do nauczania papieża Franciszka oraz takich wydarzeń z życia Kościoła jak rozpoczęty w ubiegłym roku synod o synodalności. Zeszyt liturgiczny zawiera konspekty nabożeństw, adoracji, modlitewnych czuwań oraz teksty komentarzy liturgicznych, które zostały przypisane do rozmaitych wydarzeń roku liturgicznego. Zeszyt homiletyczny zawiera materiały, które mogą być pomocą dla kaznodziejów – na poszczególne niedziele oraz uroczystości roku liturgicznego. Zeszyt katechetyczny to propozycje katechez, które mogą być prowadzone w ramach parafialnego duszpasterstwa – dla członków parafialnych rad duszpasterskich, dla rodziców kandydatów do bierzmowania oraz dla dorosłych. Jest też zeszyt maryjny, w którym można znaleźć szkice homilii na maryjne uroczystości i święta czy propozycje konferencji do wykorzystania w różnych grupach apostolskich, zwłaszcza maryjnych. Zamieszczone na końcu każdej konferencji pytania mogą być pomocne w spotkaniach o charakterze synodalnym. Zeszyt zawiera też rozważania różańcowe oraz rozważanie Drogi Krzyżowej.

Oprócz tego autorzy programu chcą docierać również bezpośrednio do wiernych – drogą elektroniczną. W sposób szczególny koncentrują się na przekazie do młodych i do rodzin. Natomiast Duszpasterstwo Rodzin archidiecezji katowickiej przygotowało bardzo konkretne materiały dla rodzin. Każda rodzina będzie mogła z Internetu ściągnąć w poszczególne niedziele materiał pomagający w rozmowie na temat tego, czym jest Kościół. Będzie to fragment z nauczania Kościoła, refleksja biblijna i zadania dla rodziny, w jaki sposób o tym rozmawiać. Poszczególne diecezje jak również parafie będą te materiały zamieszczać na swoich stronach internetowych, tak by mogły trafić do każdej rodziny.

Źródło: https://www.ekai.pl/bp-czaja-nowy-program-duszpasterski-odpowiedzia-na-narastajace-zwatpienie-w-kosciol/
Fot. EpiskopatNews

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *