Czy mnisi modlili się tak samo jak inni duchowni? – ks. Andrzej Megger

Kościół jest w pierwszym rzędzie wspólnotą, która się modli. Czyni to na wiele sposobów, nie tylko mszą św. Naśladuje w tym samego Chrystusa.

Jezus Chrystus nie tylko ustanowił Eucharystię, składając siebie na ołtarzu krzyża, ale modlił się wielokrotnie w różnych okolicznościach. Co więcej, można nawet powiedzieć, że całe Jego życie – wszystkie słowa i gesty – było najdoskonalszą modlitwą, uwielbieniem Boga Ojca. Chrześcijanie zatem od samego początku nie ograniczali się do sprawowania mszy św.(w pierwszych wiekach było to niemal wyłącznie w niedziele), ale starali się urzeczywistnić wezwanie do modlitwy nieustannej (np. 1 Tes 5,16–18).

Od IV wieku ten wspólnotowy sposób modlenia się ulega znaczącym przemianom, które umożliwiają zrozumienie, dlaczego obecnie Kościół posługuje się dwiema księgami do sprawowania Liturgii Godzin. Pierwsza jest klasyczną i najbardziej powszechną „Codzienną modlitwą Ludu Bożego”, druga – mniej znana – nazywa się „Monastyczną Liturgią Godzin”. W omawianym okresie Kościół przeżywa ogromny rozkwit. Ustają prześladowania chrześcijan, religia rozwija się niezwykle dynamicznie, a szeregi Kościoła są zasilane licznymi rzeszami wiernych. (…)

ks. Andrzej Megger

Więcej przeczytasz w 4. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [18 i 25 lutego 2024 R. XXXV Nr 4 (893)], str. 9.
Fot. Pixabay.com

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *