„Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” – ks. Jarosław Różański OMI

Od 18 do 25 stycznia obchodzimy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem wyjętym z pierwszego rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy!” (Iz. 1,17). Ten werset proroka łączy się z poprzednim, wzywającym także do nawrócenia. W swoim wyzwaniu prorok Izajasz zachęca do „obmycia się” i „oczyszczenia”, czyli innymi słowy prawdziwego i szczerego nawrócenia.

Nawrócenie nie polega tylko na zaprzestaniu czynienia źle (wiersz 16), ale na zdecydowanym wkroczeniu na drogę dobra. Ona zakłada czynienie sprawiedliwości, czyli przychodzenie z pomocą uciśnionemu, oddawanie prawa sierocie, branie w obronę wdowy. Tu prorok dotyka wielkiej bolączki społecznego życia narodu izraelskiego w czasach, w których zachłanność ludzi możnych często wpędzała wspomniane grupy biedaków w skrajne ubóstwo. Aby bowiem przeżyć bez rodziny, musieli oni często się zapożyczać, tracąc swoje domy i pola. (…)

ks. Jarosław Różański OMI

Więcej przeczytasz w 2. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [22 i 29 stycznia 2023 R. XXXIV Nr 2 (865)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *