Ratowanie świata – Beata Demska

Trudno wyobrazić sobie coś, co lepiej wyraża ideę solidarności wszystkich ludzi na świecie i równocześnie odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń, niż idea zrównoważonego rozwoju. Według tej koncepcji podstawą rozwoju powinno być środowisko naturalne, głównym celem – powszechny dobrobyt, a gospodarka – użytecznym do tego narzędziem. Ty też możesz ratować świat!

REKLAMA


Pojęcie zrównoważonego rozwoju wywodzi się z leśnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało taki sposób gospodarowania lasem, aby nie został on nigdy zlikwidowany, czyli wycinanie tylko tylu drzew, ile pozwoli na jego odbudowę w przyszłości. Od pewnego momentu idea równoważonego rozwoju stała się częścią debaty na tematy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne o zasięgu globalnym. Zrównoważony rozwój rozumiemy dziś jako taki sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. (…)

Beata Demska

Więcej przeczytasz w 5. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [6 i 13 marca 2022 R. XXXIII Nr 5 (842)]


TUTAJ można zakupić najnowszy (05/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji tradycyjnej (papierowej):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-52022-/1801

UWAGA – NOWOŚĆ!
TUTAJ można zakupić najnowszy (05/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji elektronicznej (PDF):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-052022PDF-/1802


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *