4/2021

Tokarczuk – Adam Hlebowicz

Tak, wiem, że jest pisarka o takim nazwisku. Nawet dostała literackiego Nobla. Ja jednak chciałbym napisać o innym Tokarczuku – Ignacym, księdzu, biskupie i arcybiskupie.

Klinika uzdrawiania duszy i ciała – o. Paweł Warchoł OFMConv

Bez spowiedzi świętej nie można dobrze przeżyć Wielkiego Postu. Tylko szczere wyznanie grzechów przygotowuje nas do świąt Wielkiej Nocy. Spowiedź święta jest zatem sprawdzianem naszej wiary chrześcijańskiej, z którą nie może się równać żadna wartość ziemska.

Służyła Kościołowi – Anna Mazurek-Klein

Jadwiga Borkowska, powszechnie znana jako pani Jagoda, przez 46 lat była diecezjalną doradczynią życia rodzinnego – najpierw w diecezji chełmińskiej, potem w pelplińskiej. Kiedy 24 stycznia zakończyła swoje ziemskie życie, wraz z nią umarła też jakaś cząstka Kościoła.

Wielkopostne Rekolekcje – Wierzę – ks. Janusz Chyła

Sprawa z wiarą jest bardziej skomplikowana niż się to na pozór wydaje. Ma ona swoją dynamikę opartą na Bożym darze i ludzkiej odpowiedzi angażującej rozum i wolę. Podlega procesowi dojrzewania, przechodzi przez kryzysy, ma swoje wzloty i upadki.