Odpusty dla zmarłych – s. Anna Czajkowska WDC

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy następujące określenie łaski odpustu: „Jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. (…) Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK, 1471).

REKLAMA


Nauka o odpustach ściśle łączy się z zagadnieniem czyśćca. Kościół naucza, że ludzie, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wieczne-
go zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Kara czyśćcowa to nic innego jak pozostałości nieodpokutowanej w czasie ziemskiego życia kary doczesnej. Cierpienie czyśćcowe jest wyzwoleniem ze skutków niedoskonałej miłości do Boga i człowieka. Św. Jan Paweł II wyjaśnił to w następujących słowach: „Trzeba usunąć wszelkie ślady przywiązania do zła i naprawić wszelkie zniekształcenia duszy. Oczyszczenie musi być całkowite i to właśnie wyraża nauka Kościoła o czyśćcu. Termin ten nie oznacza miejsca, lecz stan życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, trwają już w miłości Chrystusa, uwalniającego ich od resztek niedoskonałości”.

Dusze czyśćcowe nas potrzebują
Zmarli nie są w stanie sięgnąć po dar odpustu bez naszej pomocy. Jedynie osobom żyjącym Kościół umożliwia otwarcie się na tę łaskę i ofiarowanie jej duszom czyśćcowym. Możemy przyjść z pomocą zmarłym, bo łączy nas komunia wiary i miłości w Chrystusie wobec jednego Boga. Trzeba o tym pamiętać, gdyż odpusty zupełne i częściowe za zmarłych cierpiących w czyśćcu zyskujemy drogą wstawiennictwa. (…)

s. Anna Czajkowska WDC


Więcej przeczytasz w 22. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [31 października i 7 listopada 2021 R. XXXII Nr 22 (833)]

TUTAJ można zakupić najnowszy (22/2021) numer dwutygodnika „Pielgrzym”:
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-222021/287


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *