Ławra w Supraślu – ks. Marek Łangowski

Prawosławny Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu podniósł się z gruzów po zniszczeniach wojennych, które spowodowali hitlerowcy, detonując ładunki wybuchowe pod wszystkimi wysokimi budynkami w tym mieście. Supraska Ławra dziś zadziwia swoim pięknem i zaprasza gościnnością prawosławnych mnichów.

REKLAMA


Wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz w 1498 roku wraz z prawosławnym arcybiskupem smoleńskim Józefem Sołtanem założyli monaster w Gródku nieopodal późniejszego Supraśla. Dwa lata później mnisi przenieśli się na dzisiejsze miejsce do Supraśla. Fundacja ich klasztoru została potwierdzona aktem erekcyjnym przez króla Aleksandra Jagiellończyka. Ławra rozwijała się dynamicznie i już w 1533 roku podlegała bezpośrednio patriarsze Konstantynopola. Po zawarciu unii brzeskiej w 1596 roku przez pewien czas mnisi monasteru wraz z archimandrytą odmawiali przyjęcia jej postanowień, jednak w 1635 roku monaster został przejęty przez unitów i do 1824 roku był administrowany przez bazylianów. W tym czasie był rozbudowywany i wykorzystywano go do celów wydawniczych, drukowano w nim księgi liturgiczne i świeckie. W okresie zaborów monaster podlegał pod Rosyjski Kościół Prawosławny, a w okresie międzywojennym zajmowali się nim salezjanie. Dzisiaj należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. (…)

ks. Marek Łangowski


Więcej przeczytasz w 14. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [12 i 19 lipca 2020 R. XXXI Nr 14 (799)]

TUTAJ można zakupić najnowszy (14/2020) numer dwutygodnika “Pielgrzym”:
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-142020/287

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *