Status potomstwa po orzeczeniu nieważności małżeństwa

Droga Redakcjo!

REKLAMA

W zeszłym roku w Sądzie Biskupim po przeprowadzonym procesie uzyskałam wyrok stwierdzający, że moje wcześniejsze małżeństwo było od samego początku nieważnie zawarte. To otworzyło mi drogę do ponownego zawarcia związku sakramentalnego. Mam jednak pewne wątpliwości dotyczące statusu potomstwa z mojego pierwszego małżeństwa. Czy mój syn, zrodzony w małżeństwie, które zostało uznane za nieważne – czyli, jak rozumiem, za prawnie nieistniejące od samego początku – uważany jest w świetle prawa kościelnego za potomka nieprawego pochodzenia? Nie chciałabym rzucać na mojego syna jakiegoś negatywnego piętna. Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości.

Takie wątpliwości bardzo często towarzyszą wierzącym, których rzekome małżeństwo się rozpadło i którzy uzyskali w sądzie kościelnym stwierdzenie jego nieważności. Rzeczywiście bowiem wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa kanonicznego oznacza, iż nie zaistniało ono jako ważne już w chwili jego zawierania. Jaki zatem jest status kanoniczny dzieci zrodzonych w takiej wspólnocie, mniemanym małżeństwie? (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *