11/2015

Bóg się zatroszczy!

Zajeżdżamy pod bramę Domu Prowincjalnego Sióstr Franciszkanek w Orliku. Kiedy szukamy miejsca do zaparkowania samochodu od razu widzimy kilkanaście narodowych flag umieszczonych w centralnym punkcie placu oraz kilka kobiet w charakterystycznych, brązowych habitach i czarnych welonach – wszystkie wydają się…

Droga była długa i kręta

Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Moi rodzice są porządnymi ludźmi. Troszczyli się o mnie, zawsze chodzili do kościoła i również mi wpajali, że do kościoła chodzić trzeba. Jednak żywego Boga, realnie działającego w życiu nie znałem. Dorastałem wśród tradycji i…

Emigranci

Właśnie otwarte Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w kraju, które ukaże historię emigracji z ziem polskich. To również jedna z zaledwie kilku tego typu placówek na świecie. Z Olgą Blumczyńską zajmującą się Archiwum Historii Mówionej rozmawia Iwona Demska

Ewangelia w kolorze

Niemal od początku biegu ludzkiej historii obrazy wypełniają nasze życie. Szczególnym rodzajem ujęcia malarskiego jest ikona, której zasadnicze zadanie to głoszenie i uobecnianie przez kolory tego, co słowami opisuje Ewangelia. Dziś ikona zdaje się przeżywać swój renesans, szczególnie w Kościele…

Mam w sobie głębię!

Widzom kojarzy się z porannym programem telewizyjnej Dwójki „Pytanie na śniadanie”. Zawsze uśmiechnięta, otwarta i bezpośrednia. Stawia sobie wysokie wymagania i poszukuje odpowiedzi na ważne życiowe pytania. Chce, żeby jej córki wiedziały, jakie wartości są w życiu najważniejsze. O wierze,…

STAROŚĆ TAKŻE KSIĘDZA

Obmyśliłem sobie tanią starość. Będę niejako przylepiony do parafii, mieszkając w jej zabudowaniach, korzystając z jej ogrzewania, prądu, wody, kanalizacji i Internetu. To niewiele. Po śmierci ta emerycka część plebanii dalej będzie służyć parafii (Kościołowi).

STRASZNY 1945 ROK

Każda wojna, nawet ta obronna, w imię ratowania swojego narodu, bliskich, mienia, zagrożonej ziemi jest zła.

WYBORCZE REFLEKSJE

Wolne wybory to święto demokracji. Od liczby osób głosujących zależy w jakiejś mierze dojrzałość procesów demokratycznych, dlatego należy w nich uczestniczyć i wybierać zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wyzwolenie obozu w Dachau

Obóz zagłady w Dachau kojarzy się z męczeństwem tysięcy więźniów, w tym wielu księży różnych narodowości. Polacy stanowili w nim najliczniejszą grupę. W tym roku przypada siedemdziesiąta rocznica wyzwolenia obozu.