Gdy Polska będzie…

Odzyskanie niepodległości Polski po blisko 150 latach od pierwszego rozbioru na ogół kojarzy się z dniem 11 listopada 1918 r., dniem objęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego jako Tymczasowego Naczelnika Państwa Polskiego. Tak było jednak w Warszawie i Królestwie Polskim, czyli byłym zaborze rosyjskim. Pomorze, w tym diecezja chełmińska, musiało na tę chwilę czekać jeszcze ponad rok.

REKLAMA

Zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 r., ziemie zaboru pruskiego (niestety, nie wszystkie) mia­ły zostać przekazane w sposób pokojowy we władanie Polaków dopiero po 10 stycznia 1920 r., tzn. po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych aliantów i rządu niemieckiego. Prusacy w tym czasie zorganizowali na Pomorzu Gwardię Ochronną Granic (Grenzschutz) celem “ochłodzenia” entuzjazmu Polaków i pilnowania porządku, a przy okazji wykorzystania tego okresu na wywiezienie do Rzeszy wszystkiego, co było możliwe. Objęcie przyznanych Polsce terenów i przejmowanie władzy w poszczególnych miejscowościach odbywało się na ogół w sposób pokojowy. Zadanie zajęcia Pomorza Piłsudski zlecił gen. Józefowi Hallerowi i jego “błękitnej armii”. (…)

ks. ANASTAZY NADOLNY

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *