Czy to już kryzys?

Kryzys gospodarczy jest zjawiskiem załamania się równowagi pomiędzy podażą a popytem na dobra i usługi. Kryzys – jak go charakteryzują naukowcy – występuje cyklicznie i dzieli się na trzy fazy: powolne eskalowanie niekorzystnych zdarzeń na rynku, załamanie i recesja, wychodzenie z tego stanu, które zwykle trwa najdłużej, na przykład wychodzenie z wielkiego kryzysu lat 30. w Europie trwało do 25 lat. (Wacław Smid, Leksykon menadżera, Kraków 2000).

REKLAMA

Jest kryzys w Polsce czy go nie ma? Wiele osób stawia sobie to pytanie śledząc w mediach dramatyczne raporty z ogarniętych kryzysem Grecji czy Hiszpanii. Polska gospodarka w ostatnich latach miała się nieźle. Korzystaliśmy z ogólnoświatowej koniunktury, od  przystąpienia w 2004 r. do Unii Europejskiej wzrost gospodarczy był i jest nadal wspierany przez strumień pieniędzy (wyrażany w miliardach euro) płynący z funduszy unijnych. Poważne dotacje kierowane były na polskie rolnictwo, budowę infrastruktury, ochronę środowiska naturalnego… (…)

Marzena Burczycka-Woźniak

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *