10-2012

Dopełniło się życie ziemskie…

Homilia abpa Henryka Muszyńskiego wygłoszona podczas Mszy św. pogrzebowej Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski. Dostojni współbracia w biskupim posługiwaniu z Księdzem Kardynałem Prymasem Seniorem. Drodzy bracia kapłani, alumni. W smutku, w żałobie pogrążona rodzino.

Nie da się podzielić wieczności na godziny

O życiu wiecznym z pierwszym biskupem pelplińskim Janem Bernardem Szlagą, rozmawiał ks. Wojciech Węckowski – Często mówimy, że życie wieczne to nagroda za dobre postępowanie doczesne. Wydaje się, że tym określeniem wyznaczamy pewne granice: to życie tutaj, a tamto po…

Odszedł dobry Pasterz

W Bazylice katedralnej w Pelplinie odbyły się 28 kwietnia 2012 r. uroczystości pogrzebowe pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Mszy św. przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski. Homilię wygłosił abp Henryk Muszyński, prymas senior.   

Profesor

W pierwszej połowie lat 80. Katolicki Uniwersytet Lubelski był pod kilkoma względami wyjątkową uczelnią. Jedyną, jak się wtedy mówiło, między Łabą a Władywostokiem, niekomunistyczną, nieideologiczną, niemarksistowską, ale wolną, uniwersalną, taką, jaka powinna być wyższa uczelnia o nazwie uniwersytet.

Rozumiesz?

Stephen R. Covey w swej książce 7 nawyków skutecznego działania wspomina pewien niedzielny poranek w nowojorskim metrze: “Ludzie siedzieli spokojnie – czytali gazety, niektórzy pogrążyli się w myślach, a jeszcze inni po prostu odpoczywali z zamkniętymi oczami. (…) Nagle do przedziału wszedł mężczyzna z…

Sede vacante

Z ks. dr. Wiesławem Mazurowskim, oficjałem Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej, o władzy po śmierci biskupa diecezjalnego, rozmawia ks. Wojciech Węckowski – Po śmierci biskupa diecezjalnego Kościół partykularny, którym jest diecezja, pozostaje bez najważniejszej osoby. Kto w takiej sytuacji ma władzę…

Tak wiele pozostawił

Gdyby ktoś próbował ogarnąć kilkunastoma zdaniami całe życie wielkiego człowieka, godny byłby pożałowania. Nawet nie będę próbował tego robić. Chcę wspomnieć o zaledwie trzech z tysiąca innych momentów, które głęboko zapadły w moim sercu i pamięci, i z których chcę…

U boku swojego Pasterza

Słowo ks. bp. włocławskiego Wiesława Meringa wygłoszone podczas eksporty Drodzy moi bracia i siostry zgromadzeni w tej przepięknej bazylice po raz ostatni u boku swojego Pasterza, księdza biskupa Jana. Ciągle pamiętam moment, kiedy stałem tam u góry, gdzie śpiewa chór…