Dzień powszedni. Św. Franciszki Rzymianki – zakonnicy, wspomnienie dowolne dodatkowe (09.03.2020, Poniedziałek)

Liturgia słowa: Dn 9,4b-10; Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102), 10a); Por. J 6,63c. 68c; Łk 6,36-38.

REKLAMA


(Łk 6,36-38 – z Biblii Tysiąclecia)

36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Powściągliwość w sądzeniu

37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».


Rozważanie:

Dziś w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa wskazujące sposób naszego codziennego postępowania. Cała nasza działalność ma być oparta lub wzorowana na działalności Bożej. Jest to wyrażone w pierwszym zdaniu odczytanego urywka ewangelicznego: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Aby to zalecenie Jezusa wypełnić, najpierw należy dobrze uświadomić sobie, czym jest miłosierdzie. W odniesieniu do Boga najczęściej łączymy je z wybaczeniem naszych ludzkich słabości i naszych grzechów. I słusznie, bo w Ojcze nasz właśnie prosimy, aby Bóg był tak miłosierny wobec nas przebaczając nam nasze winy, jak my jesteśmy miłosierni w wybaczaniu win naszym bliźnim.
Słuchając jednak dobrze słów Jezusa łatwo jest zrozumieć, że w pojęciu Jezusa miłosierdzie obejmuje większy zakres ludzkiego życia. Dotyczy ono też szczodrobliwości i chęci dzielenia się z innymi tym, co sami posiadamy i to nie tylko z dóbr materialnych, ale i duchowych. I w tym miłosierdzie łączy się ściśle z dobrocią Bożą. Drugi tydzień Wielkiego Postu jest dobrą okazją, by się zastanowić czy uczestniczę w tym szerszym pojęciu miłosierdzia. Tym bardziej, że w pierwszy dzień tego postu Jezus zachęcał do czynienia uczynków pobożnych, takich jak: modlitwa, jałmużna, post. Czy czynię to naprawdę?


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *