Dzień powszedni (20.04.2024, Sobota)

Liturgia słowa: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12); J 6, 63c. 68c; J 6, 55. 60-69.

REKLAMA

(J 6, 55. 60-69 – z Biblii Tysiąclecia)

55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 65 Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». 66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga»

Rozważanie:

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. Te słowa Jezusa były niezrozumiałe i nie do przyjęcia dla wielu słuchających Go. Dla tych, którzy przyjęli Jezusa za tego, kim rzeczywiście był, były słowami dającymi prawdziwe życie. Człowiek jednak jest słaby i nie może w pełni otworzyć się wobec Jezusa bez pomocy Bożej. Tak więc to Bóg sprawia, że słowa Jezusa dają życie. Sprawi też, że te słowa zmienią nasze życie, ale tylko wtedy, gdy uwierzymy w ich przemieniającą moc.
Poznanie tajemnic Bożych jest niemożliwe przy udziale jedynie rozumu. Jeśli całe zaufanie pokładamy tylko w mocy rozumu, wtedy, podobnie jak pierwsi uczniowie, jesteśmy narażeni na odejście. Tylko wiara prowadzi do pełnego poznania Bożych zamiarów. Jest ona jakby szkłem powiększającym. Rozszerza nasze poznanie i zrozumienie. Przez wiarę bowiem pozwalamy Duchowi Bożemu działać w nas. Jego działalność pomaga nam przekroczyć ludzko-ziemskie możliwości poznania i zrozumienia, i czyni możliwe to, co, mówiąc po ludzku, wydaje się niemożliwe.
Dziękując za Boży dar Ciała i Krwi Jezusa, prośmy Go o łaskę, byśmy zawsze byli otwarci na działanie w nas Ducha Bożego. Prośmy także, abyśmy żyli mocną wiarą.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *