Dzień powszedni (25.09.2019, Środa)

Czytania: Ezd 9,5-9; Ps Tb 13,2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8 (R.: por. 2a); Mk 1,15; Łk 9,1-6

REKLAMA


(Łk 9,1-6 – z Biblii Tysiąclecia)

Pierwsze wysłanie Apostołów

9

1 Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! 4 Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. 5 Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.


Rozważanie:

Jezus wysyła apostołów, aby podobnie jak On głosili ludziom Ewangelię. Daje im też władzę czynienia ludziom dobra, ale także wytyczne, które muszą zachowywać w czasie swojej drogi misyjnej. Nie mają obciążać się rzeczami doczesnymi, ale zdać się całkowicie na ofiarność ludzi, do których się udają. Obowiązkiem uczniów posłanych przez Jezusa jest iść naprzeciw ludziom, a nie czekać, aż ludzie przyjdą do nich. Podobnie jak Jezus sam szedł do ludzi, głosząc im zbawienie.
To polecenie misyjne Jezusa jest aktualne również dziś. Na wszystkich, którzy przyjęli chrzest, ciąży obowiązek przepowiadania Ewangelii tym, którzy nie znają jej lub nią nie żyją. Kościół jest misyjny, stwierdza Sobór Watykański II. Szczególnie ci, którzy poświęcili się służbie Ewangelii, mają nieść słowem i życiem naukę Jezusa aż po krańce ziemi. Natomiast każdy wierzący jest zobowiązany dawać własnym życiem chrześcijańskim świadectwo Ewangelii tym, wśród których żyje i pracuje.
Jako chrześcijanie przyjęliśmy dane uczniom zlecenie Jezusa głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu: „I powiedział im: Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Czy jako praktykujący chrześcijanin jestem posłuszny zleceniu? Jak to posłuszeństwo realizuję?


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *