Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02.11.2021, Wtorek)

Liturgia słowa ze Wspomnienia 2 listopada podczas pierwszej Mszy: Hi 19. 1, 23-27a; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: por. 13); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Por. Ap 1, 5b. 6b; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a lub Łk 23, 44-46. 50. 52-53.
Podczas drugiej Mszy: Dn 12, 1-3; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4. 5 (R.: por. Ps 42 (41), 3ab); Rz 6, 3-9 lub Rz 6, 3-4. 8-9; Por. J 3, 16; J 11, 32-45.
Podczas trzeciej Mszy: Mdr 3, 1-9 lub Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6. Albo według uznania – Liturgia słowa inna z Mszy za zmarłych.

REKLAMA


(Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a – z Biblii Tysiąclecia)

Śmierć Jezusa

44 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

50 Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady.

52 On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 53 Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Pusty grób

24

1 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. 3 A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.

 Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *