Dzień powszedni albo Świętych Augustyna Zhao Rong – prezbitera i Towarzyszy – męczenników z Chin (09.07.2021, Piątek)

Liturgia słowa: Rdz 46, 1-7. 28-30; Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28ab. 39-40 (R.: por. 39a); J 16, 13a; 14, 26d; Mt 10, 16-23.

REKLAMA


(Mt 10, 16-23 – z Biblii Tysiąclecia)

16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Zapowiedź prześladowań

17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.


Rozważanie:

Ponieważ Kościół w pierwszych wiekach był prześladowany, tak ze strony Żydów, jak i pogan, w Ewangelii zostały przytoczone słowa Jezusa pełne pocieszenia i nadziei. Prześladowań należy się spodziewać, ale ci, którzy znajdą się w potrzebie, będą doświadczać pocieszenia i obecności Ducha Świętego.
Kierując swe słowa do uczniów, Jezus mówi, że nie powinni być zaskoczeni, gdy spotkają się z gwałtownym oporem w czasie przepowiadania Dobrej Nowiny. Muszą być „roztropni” (Mt 10,16), tzn. nie powinni szukać kłopotów, ale z drugiej strony muszą być prostolinijni i prawdomówni. Mają też być „nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16), tzn. nie przekręcać orędzia w nadziei uniknięcia trudności. Pomimo przeciwności powinni wytrwać, ufając w pomoc Ducha Świętego. Jego asystencja nie jest gwarancją uniknięcia śmierci, ale siły skutecznego dawania świadectwa Bogu. Przy asystencji Ducha Świętego nawet prześladowanie okaże się nie przeszkodą, lecz pomocą do owocniejszego głoszenia Ewangelii.
Uczniowie Jezusa mają we wszystkich przedsięwzięciach polegać na Bożej, a nie ludzkiej mądrości. Czy jestem zdolny uzależnić się całkowicie od Boga we wszystkich moich przedsięwzięciach? Prośmy o łaskę doskonałego zaufania Bogu we wszystkim.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *