XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz prymas Polski abp Wojciech Polak objęli honorowym patronatem XXV Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 10 marca do 1 czerwca 2021 roku. Na ręce Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski organizatorzy Konkursu otrzymali błogosławieństwo od Papieża Franciszka. 

REKLAMA


Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 dotyczy problematyki Eucharystii. Temat roku 2020/2021 brzmi „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a mottem jest cytat zaczerpnięty z Ewangelii Janowej: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). W związku z tym zakres tematyczny XXV Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie obejmował Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zachęcił papież Franciszek: “Niech ten czas Bożej rywalizacji obfituje głębią przeżyć religijnych, bogactwem przemyśleń, skupieniem, zdobywaną wiedzą i ewangelicznym entuzjazmem”- napisał.

Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” do pogłębionego studium Pisma Świętego odpowiada niemal 30 000 uczniów z prawie 1,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i upominki rzeczowe. Największą nagrodą – jak podkreślają uczestnicy i organizatorzy – jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym (10 marca 2021 r.), diecezjalnym (21 kwietnia 2021 r.) oraz ogólnopolskim finale w Niepokalanowie (31 maja-1 czerwca 2021 r.).

Etap szkolny:
pisemny online: od 10 marca 2021 r. od godz. 00.01 do 12 marca do godz. 12.00
dogrywka:  15 marca 2021 r.

Etap diecezjalny:
pisemny online:    21 kwietnia 2021 r., g. 12.00
dogrywka online: 23 kwietnia 2021 r., g. 10.00
ustny stacjonarnie: 29 kwietnia 2021 r.

Tydzień Biblijny: 18  – 24 kwietnia 2021 r.

Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze:
13 maja 2021 r.

FINAŁ KONKURSU:
pisemny stacjonarnie: 19 maja 2021 r.
dogrywka online:  24 maja 2021 r.
ustny stacjonarnie:  31 maja – 1 czerwca 2021 r.

Zobacz: www.okwb.pl


Źródło: https://episkopat.pl/xxv-ogolnopolski-konkurs-wiedzy-biblijnej/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *