Franciszek: „Jan przekazuje pałeczkę Jezusowi”

„Fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli (por. Mk 1,14-20) ukazuje nam, że tak powiem, «przekazanie pałeczki» przez Jana Chrzciciela Jezusowi” – taką metaforą Papież Franciszek rozpoczął wczorajsze rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Jan przygotował glebę, teraz Jezus może rozpocząć sianie Dobrej Nowiny, które „zaprasza nas do refleksji nad dwoma zasadniczymi tematami: czasem i nawróceniem” – podkreślił Franciszek.

REKLAMA


Czas, według św. Marka, to historyczny moment, w którym Bóg „posłał swojego Syna na świat, aby Jego królestwo stało się bardziej niż kiedykolwiek «bliskie»” – powiedział Ojciec Święty. W tym oto czasie mamy szanse podjąć dar nawrócenia, zmianę mentalności i przemianę życia. „Nie iść już za wzorcami świata, ale za wzorcem Boga, którym jest Jezus”. Nawrócenie nie jest automatyczne, jest darem miłości, ale zawsze z zachowaniem ludzkiej wolności. Bo nie istnieje miłość bez wolności – podkreślił Ojciec święty.

Nie możemy zmarnować danego nam czasu. Nasze życie jest owym czasem, w którym możemy przyjąć odkupienie. Krótki okres naszego bytowania na tym świecie jest darem „nieskończonej miłości Boga, ale jest ot również czas weryfikacji naszej miłości do Niego” – podkreślił Papież. Franciszek przywołał również historię ze swojego życia, kiedy udzielał Sakramentu Namaszczenia Chorych pewnemu „staruszkowi”. Ten przed śmiercią wypowiedział słowa, które dotknęły Jorge Mario Bergoglio na całe życie: „Tak, moje życie odpłynęło”.

Każdy czas może być uprzywilejowanym momentem spotkania z Panem

„Dzieje naszego życia mają dwa rytmy: jeden jest wymierny, składający się z godzin, dni i lat; drugi składa się z okresów naszego rozwoju: narodzin, dzieciństwa, dorastania, dojrzałości, starości i śmierci – podkreślił Papież. – Każdy okres, każda faza ma swoją własną wartość i może być uprzywilejowanym momentem spotkania z Panem. Wiara pomaga nam odkryć duchowe znaczenie tych okresów: każdy z nich zawiera w sobie szczególne wezwanie Pana, na które możemy odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie. W Ewangelii widzimy, jak zareagowali Szymon, Andrzej, Jakub i Jan: byli dojrzałymi mężczyznami, mieli swoją pracę rybaka, życie rodzinne… A jednak, kiedy Jezus przechodził obok i powołał ich, «natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim» (Mk 1, 18).“

Eryk Gumulak SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/franciszek-jan-przekazuje-paleczke-jezusowi.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *