Fachowa pomoc dzięki inicjatywie “Zranieni w Kościele”

“Nie jesteśmy elementem przeciwdziałania, a wsparcia pokrzywdzonych. Ci ludzie dzwonią i proszą o wsparcie właśnie dlatego, że mają do czynienia z inicjatywą świeckich katolików, łatwiej im zaufać” – mówił Zbigniew Nosowski, rzecznik Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, który podczas konferencji pt. „Budowa w Kościele w Polsce systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich” omówił jej specyfikę i działalność.

REKLAMA


– Nasza perspektywa to perspektywa spotkania człowieka z człowiekiem. Nie jesteśmy częścią żadnego systemu, to inicjatywa oddolna, stworzona przez środowisko warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i Laboratorium Więzi oraz Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Postanowiliśmy przekształcić narzekanie w działanie – mówił o inicjatywie Zranieni w Kościele Zbigniew Nosowski, jej rzecznik, podkreślając: “Nie jesteśmy elementem przeciwdziałania, a wsparcia pokrzywdzonych. Ci ludzie dzwonią i proszą o wsparcie właśnie dlatego, że mają do czynienia z inicjatywą świeckich katolików, łatwiej im zaufać”.

Podkreślił, że podczas telefonicznego dyżuru celem jest przede wszystkim wysłuchanie osób pokrzywdzonych, a następnie udzielenie takiego wsparcia, jakiego potrzebują: terapeutycznego, prawnego czy duszpasterskiego. Inicjatywie towarzyszy już sieć wspierających pro bono specjalistów w Polsce, z którymi kontaktowane mogą być potrzebujące osoby. “Nasze działanie to nie tylko telefon, ale też środowisko wsparcia” – powiedział.

Wskazał, że inicjatywa “Zranieni w Kościele” finansowana jest ze środków zebranych w zbiórce publicznej, zaznaczając, że nie ubiega się o wsparcie państwowe ani kościelne. Opłacani są dyżurujący terapeuci oraz koordynatorka. Dodał, że Fundacja św. Józefa sfinansowała dwie towarzyszące inicjatywy – terapeutyczną grupę wsparcia dla osób pokrzywdzonych oraz druk plakatów informacyjnych do wywieszenia w polskich parafiach.

Z telefonu zaufania korzystają osoby w różnym wieku, 70 proc. dzwoniących stanowią kobiety. “Zgłaszane są zdarzenia sprzed wielu lat, ale też dzwonił świeżo skrzywdzony 18-latek czy 80-letnia kobieta opowiadająca o wydarzeniu sprzed 60 lat” – mówił Nosowski. “Dzwonią głównie raz, zdarza się, że po otrzymaniu pomocy terapeutycznej proszą o pomoc prawną” – powiedział, zaznaczając, że prawne rozwiązanie sprawy jest ważne ze względu na przywracanie ładu w świecie, ukaranie sprawcy i nie dopuszczenie, by miał możliwość skrzywdzenia innych osób.

Rzecznik inicjatywy przypomniał o rekomendacjach, jakie wystosowano po roku działalności. Dostępne są one TUTAJ.

– Część z nich jest już realizowana, choćby dziś poprzez prezentację danych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Część wymagająca kontaktów ze zranionymi, np. powołanie rzecznika praw osób zranionych w Kościele (kobiety i mężczyzny) czy postulat zmiany prawa kanoniczego, by miały skrzywdzone status osoby pokrzywdzonej i mogły mieć np. dostęp do akt sprawy, czeka wciąż na realizację – mówił Zbigniew Nosowski.

Konferencja pt. „Budowa w Kościele w Polsce systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich” prowadzona w trybie on-line zorganizowana została przez KAI we współpracy z Koordynatorem KEP i Biurem Delegata KEP ds. ochrony małoletnich.

***
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również na wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła.

Dyżury telefoniczne pełnione są regularnie w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00 przez odpowiednio przygotowane osoby. Rozmowy prowadzone są anonimowo, bezpłatnie, cierpliwie i dyskretnie.

Telefon 0 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Więcej informacji na stronie zranieni.info


Źródło: https://ekai.pl/dzieki-inicjatywie-zranieni-w-kosciele-poszkodowani-moga-uzyskac-fachowa-pomoc/
Fot. Zranienie w Kościele

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *