Papież wzywa do bycia świadkami miłości rodzinnej

Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia proponuje różne inicjatywy, aby wspierać parafie, diecezje, uczelnie i stowarzyszenia w obchodach Roku „Rodziny Amoris Laetitia”, zapowiedzianego przez Papieża Franciszka, oraz w pogłębianiu adhortacji apostolskiej poświęconej miłości rodzinnej.

REKLAMA


Dykasteria podkreśla, że „doświadczenie pandemii zwróciło większą uwagę na centralne miejsce rodziny jako Kościoła domowego i podkreśliło znaczenie więzi pomiędzy rodzinami”. Dlatego też poprzez różne inicjatywy o charakterze duchowym, duszpasterskim i kulturalnym zaplanowane w Roku „Rodziny Amoris Laetitia”, Papież „zamierza zwrócić się do wszystkich wspólnot kościelnych na świecie, wzywając każdego do bycia świadkiem miłości rodzinnej”.

Watykan przekaże do dyspozycji parafii, diecezji, uniwersytetów, ruchów kościelnych i stowarzyszeń rodzin, narzędzia służące rozwojowi duchowości rodzinnej, formacji i aktywności duszpasterskiej w zakresie przygotowania do małżeństwa, wychowania do uczuciowości młodych ludzi, świętości małżonków i rodzin, aby żyły łaską sakramentu w codziennym życiu. Ponadto zostaną zorganizowane międzynarodowe sympozja naukowe w celu pogłębienia treści i implikacji adhortacji apostolskiej, dotyczące zagadnień o dużym znaczeniu dla rodzin na całym świecie.

W związku z inauguracją (19 marca 2021 r.) Roku „Rodziny Amoris Laetitia” watykańska dykasteria przygotowała specjalną broszurę informacyjną, którą można pobrać ze strony internetowej: www.amorislaetitia.va. Strona, opracowana w pięciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim, będzie aktualizowana o propozycje i inicjatywy, które będą stopniowo rozwijane w tym szczególnym roku.

W adhortacji Papieża Franciszka, którą należy jak najszerzej propagować wskazane są również cele Roku „Rodziny Amoris Laetitia”. Pierwszym jest „sprawić, aby ludzie doświadczyli, że Ewangelia rodziny jest radością, która wypełnia serce i całe życie”. W broszurze czytamy, że rodzina, która odkrywa i doświadcza radości z posiadania daru, a także bycia darem dla Kościoła oraz społeczeństwa, „może stać się światłem w ciemnościach świata”. Drugim celem jest głoszenie cennej wartości sakramentu małżeństwa, który „sam w sobie ma przemieniającą siłę dla ludzkiej miłości”. Chodzi także o uświadomienie rodzinom znaczenia posługi dla innych rodzin oraz młodzieży znaczenia formacji w prawdzie o miłości i darze z siebie.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/zapowiedz-roku-swietej-rodziny.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *