Harcerze i harcerki przekażą Betlejemskie Światło Pokoju

Mimo pandemii harcerze i harcerki z ZHP po raz 30-ty przekażą Betlejemskie Światło Pokoju – w tym roku na symbolicznej Łysej Polanie. Hasło tegorocznej akcji – „Światło służby” zachęca do współdziałania i niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują.

REKLAMA


W niedzielę 13-go grudnia do Polski dotrze Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą od słowackich skautów. W tym roku harcerki i harcerze nie spotkają się na wielkim zlocie w Zakopanem, na którym w poprzednich latach gromadziło się kilka tysięcy osób z całej Polski.

Uroczyste przekazanie odbędzie się na symbolicznej Łysej Polanie, gdzie przekazanie odbywało się rok rocznie do 2007 roku. Pandemia nie przeszkodziła wielkiej międzynarodowej sztafecie, w ramach której płomień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję i wezwanie, by w trudnych czasach otworzyć się na pomoc drugiemu człowiekowi. W Polsce Światło trafi m.in. do ludzi, organizacji i instytucji, które każdego dnia przeciwdziałają epidemii Covid-19, aby podziękować za ich zaangażowanie i służbę.

Mimo trwającej pandemii harcerze i harcerki z ZHP już po raz 30-ty wezmą udział w wielkiej, międzynarodowej sztafecie – corocznej akcji przekazywania symbolicznego ognia, pochodzącego z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem – mieście położonym w Palestynie, gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

Płomień zapalony w grocie przemierza za sprawą skautów z całego świata długą drogę, by poprzez kraje i kontynenty dotrzeć m.in. do Polski. Od tego ognia zapalane są świece Caritas, które następnie trafiają do wielu środowisk, instytucji i domów, niosąc nadzieję i w symboliczny sposób rozpalając w każdym człowieku chęć pomagania innym. W tym roku, po raz pierwszy od 13 lat, uroczystość przekazania Światła odbędzie się na Łysej Polanie, gdzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego słowaccy skauci powierzą Światło harcerzom i harcerkom z ZHP. Następnie odbędzie się msza święta, po której przedstawiciele chorągwi zabiorą Światło do swoich regionów, by w tym trudnym czasie dotarło do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć.

Tegoroczne Światło niesie za sobą szczególny komunikat wzywający do służby – bezinteresownego otworzenia się na potrzeby drugiego człowieka, pozostania uważnym na siebie oraz na swoje otoczenie. Rok 2020 był dla wszystkich ogromnym wyzwaniem – pandemia koronawirusa zmieniła nasze plany i przyzwyczajenia, dotykając niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest społeczna mobilizacja, by zarówno małym, jak i wielkim wyzwaniom stawiać czoła razem, ponad podziałami. Z tego powodu Światło niesione przez przedstawicieli ZHP trafi w tym roku m.in. do tych, których Covid-19 dotknął najbardziej, a także na ręce tych, dla których hasło służby jest rzeczą naturalną – do wszystkich, którzy każdego dnia walczą, by przeciwdziałać epidemii. Harcerze i harcerki planują odwiedzić m.in. harcerskich seniorów, druhny i druhów służących w Szarych Szeregach, szpitale, hospicja czy domy dziecka – oczywiście wszystko z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Betlejemskie Światło Pokoju jest także zwieńczeniem działań podejmowanych przez społeczność ZHP przez cały rok. Gdy tylko wybuchła epidemia, harcerze i harcerki przyłączyli się do akcji wspierania służb medycznych w kraju – wspólnie uszyli ponad pół miliona maseczek, a także za pomocą drukarek 3D przygotowali ponad 15 tysięcy przyłbic. Na pomoc w czasie pandemii mogą liczyć także seniorzy – w trosce o ich zdrowie harcerze i harcerki robią dla nich zakupy, realizują recepty, płacą rachunki czy też wyprowadzają na spacery psy. W wielu miastach w trakcie pandemii powstały specjalne infolinie, przez które seniorzy mogą zgłaszać́, czego w danej chwili potrzebują̨. We wsparcie lokalnych społeczności zaangażowały się także poszczególne hufce – działając na rzecz osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających przemocy domowej, czy też swoich kolegów i koleżanek – potrzebujących korepetycji, sprzętu niezbędnego do nauki, jak również wsparcia psychologicznego.

„Cieszymy się, że już po raz 30. harcerze i harcerki z ZHP uczestniczą w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, które dla wielu osób stało się nieodłącznym elementem nadchodzących Świąt. Pandemia wpłynęła na wszystkie obszary naszego życia – w tym także harcerskiej codzienności. Tegoroczne przekazanie Światła odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach. Nie spotkamy się jak co roku na zlocie w Zakopanem, zaś wszelkie działania programowe przewidziane na ten czas wydarzą się online. Mimo to, a może szczególnie z tego powodu, mamy poczucie, że to symboliczne Światło jest dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek – by nieść nadzieję, otwierać serca na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, być wyraźnym świadectwem harcerskiej służby”. – powiedziała Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 100 tysięcy członków. Od ponad stu lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.


Źródło: https://ekai.pl/harcerze-i-harcerki-po-raz-30-ty-przekaza-betlejemskie-swiatlo-pokoju/
Fot. Exe Lobaiza / Cathopic

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *