Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ostatnim roku

Kościół katolicki obchodzi 2 listopada Dzień Zaduszny. Tego dnia wspomina się wiernych zmarłych. Przy tej okazji przypominamy sylwetki osób związanych z Kościołem oraz przedstawicieli polskiego świata kultury i nauki zmarłych w ciągu minionych dwunastu miesięcy (licząc od 2 listopada 2019 r.). W tym czasie odeszli m.in. kardynałowie Marian Jaworski i Zenon Grocholewski, a także Krzysztof Penderecki, o. Wacław Hryniewicz i ks. Piotr Pawlukiewicz.

REKLAMA


Rok 2019:

15 listopada – Juliusz Paetz, metropolita poznański w latach 1996-2002. Miał 84 lata.

16 listopada – Bronisław Dembowski, ordynariusz diecezji włocławskiej w latach 1992-2003. Był żołnierzem AK, w stanie wojennym zaangażowany w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, reprezentował Kościół w obradach Okrągłego Stołu. W KEP był m.in. członkiem Rady ds. Ekumenizmu, współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, organizatorem ogólnopolskiego duszpasterstwa niewidomych. Miał 92 lata.

21 listopada – ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, biblista, tłumacz ksiąg biblijnych, założyciel i prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, członek Związku Literatów Polskich. Miał 91 lat.

29 listopada – ks. Roman Malek, werbista, jeden z najwybitniejszych europejskich znawców chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chinach, wieloletni szef wydawanego w Sankt Augustin kwartalnika „China heute”. Miał 68 lat.

Rok 2020:

17 stycznia – Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej w latach 1996-2011, wieloletni członek Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Rady KEP ds. Rodziny. Miał 83 lata.

6 lutego – Romuald Lipko, muzyk i kompozytor, współzałożyciel, z Krzysztofem Cugowskim, legendarnego zespołu Budka Suflera. Miał 69 lat.

10 marca – Stanisław Luft, profesor nauk medycznych, weteran polskiej reumatologii, powstaniec warszawski, społecznik i zaangażowany chrześcijanin. Miał 95 lat.

14 marca – bp Janusz Narzyński, b. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (1975-1991) i b. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1983-1986). Miał 92 lata.

16 marca – siostra Czesława Cecylia Wróbel CFS, była przełożona generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, wieloletnia przełożona Wspólnoty Sióstr w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Sandomierzu. Miała 90 lat.

21 marca – ks. prof. Czesław Bartnik, wieloletni profesor dogmatyki na Wydziale Teologii KUL, promotor wielu prac naukowych, autor licznych tekstów teologicznych. Miał 90 lat.

21 marca – ks. prałat Piotr Pawlukiewicz, znany duszpasterz, kaznodzieja i rekolekcjonista w kraju i w środowiskach polonijnych, autor wielu książek. Doktor teologii pastoralnej, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Miał 59 lat.

28 marca – Marek Lehnert, watykanista, publicysta, poeta; współpracownik m.in. Polskiego Radia i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Miał 69 lat.

29 marca – Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor i dyrygent, autor m.in. “Pasji wg św. Łukasza”, “Polskiego Requiem”, „Siedmiu bram Jerozolimy”, doktor honoris causa uczelni polskich i zagranicznych, członek honorowy wielu akademii artystycznych i naukowych, laureat licznych nagród muzycznych i państwowych w Polsce i na świecie. Miał 86 lat.

30 marca – ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, długoletni nauczyciel akademicki, b. rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, wybitny historyk i badacz dziejów Towarzystwa Jezusowego. Miał 80 lat.

7 kwietnia – ks. prof. Wojciech Życiński SDB, ceniony mariolog, b. dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prorektor PAT, brat śp. abp. Józefa Życińskiego. Miał 67 lat.

9 kwietnia – Andrzej Strumiłło, wybitny malarz i grafik, podróżnik związany z Suwalszczyzną. Inicjator, wspólnie z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą, wydania “Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Miał 93 lata.

14 maja – Czesław Stanula CSsR, pochodzący z diecezji tarnowskiej biskup senior diecezji Itabuna w Brazylii. Na misjach – początkowo w Argentynie, a potem w Brazylii – spędził 54 lata. Miał 80 lat.

26 maja – o. Wacław Hryniewicz OMI, wybitny teolog, ekumenista, znawca teologii prawosławnej, współtwórca Instytutu Ekumenicznego KUL. W latach 1980-2005 konsultor Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym oraz członek Komisji KEP ds. Ekumenizmu, laureatem wielu nagród. Miał 83 lata.

29 maja – Jerzy Pilch, wybitny felietonista i pisarz, laureat Nagrody Literackiej Nike. Miał 67 lat.

13 czerwca – Stanisław Karnacewicz, wybitny znawca spraw kościelnych, zasłużony dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Miał 70 lat.

29 czerwca – o. Stanisław Opiela SJ, w latach 1985-1991 przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, b. redaktor naczelny „Przeglądu Powszechnego, publicysta, pierwszy Przełożony Niezależnego Regionu Rosyjskiego w latach 1992-1998, Kawaler Legii Honorowej, przyznanej przez prezydenta Francji. Miał 82 lata.

14 lipca – ks. Bronisław Piasecki, osobisty sekretarz kard. Stefana Wyszyńskiego i wicepostulator w jego procesie beatyfikacyjnym. Miał 79 lat.

17 lipca – kard. Zenon Grocholewski, pochodzący z archidiecezji poznańskiej wieloletni prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, wybitny znawca prawa kanonicznego, autor licznych publikacji zwłaszcza z prawa kanonicznego procesowego i małżeńskiego. Miał szczególne zasługi w odnowieniu prawa kanonicznego oraz praktyki sądów kościelnych w krajach postkomunistycznych. Doktor honoris causa uczelni w Polsce i na świecie. Miał 80 lat.

17 sierpnia – ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, wybitny teolog moralista, wieloletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miał 71 lat.

22 sierpnia – Józefa Hennelowa, wieloletnia felietonistka “Tygodnika Powszechnego”, autorka książek, posłanka na Sejm w latach 1989 – 1993. Miała 95 lat.

23 sierpnia – Maria Janion, wybitna literaturoznawczyni, badaczka polskiej kultury XIX i XX w., wychowawczyni wielu pokoleń polskich humanistów. Miała 93 lata.

29 sierpnia – ks. prałat dr hab. Michał Bednarz, biblista, wieloletni wykładowca Nowego Testamentu w kilku polskich seminariach, duszpasterz podziemnej „Solidarności” i opiekun osób internowanych podczas stanu wojennego. Miał 80 lat.

5 września – kard. Marian Jaworski, emerytowany metropolita lwowski, przyjaciel św. Jana Pawła II. Zanim został arcybiskupem we Lwowie i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy pełnił m.in. funkcję pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Miał 94 lata.

21 września – ks. Ryszard Głowacki, w latach 2013-2019 przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Miał 64 lata.

4 października – ks. prof. dr. hab. Stanisław Czerwik, wybitny liturgista, były rektor kieleckiego seminarium duchownego, doktor honoris causa UPJP II w Krakowie. Miał 87 lat.

5 października – ks. Janusz Malski, przełożony generalny Cichych Pracowników Krzyża. Miał 63 lata.

8 października – Jan Szarek, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i b. zwierzchnik tej wspólnoty (1991-2001), były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1993-2001). Chorował na Covid-19. Miał 84 lata.

19 października – Wojciech Pszoniak, wybitny aktor filmowy i teatralny, znany z ról w filmach m.in. Andrzeja Wajdy, laureat licznych nagród filmowych i teatralnych w kraju i za granicą. Miał 78 lat.

20 października – Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Chorował na Covid-19. Miał 83 lata.

22 października – o. Stefan Filipowicz, jezuita; od 1970 do 1980 roku pracował w Radiu Watykańskim, przez siedem lat był szefem sekcji polskiej. Miał 85 lat.

27 października – Jan Niemiec, pochodzący z Kozłówka na Podkarpaciu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Miał 62 lata.

28 października – ks. prof. Henryk Misztal, emerytowany profesor KUL, specjalista prawa wyznaniowego, wychowawca wielu pokoleń studentów. W latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL. Miał 84 lata.

29 października – prof. Andrzej Półtawski, filozof, etyk, antropolog, specjalista w zakresie antropologii filozoficznej, fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej, personalizmu i teorii poznania, uczestnik powstania warszawskiego. Bliski współpracownik św. Jana Pawła II. Miał 97 lat.

29 października – Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy senior diecezji łowickiej, wybitny kaznodzieja, poeta, znany także pod literackim pseudonimem księdza Tymoteusza. Miał 81 lat.


Źródło: https://ekai.pl/polscy-ludzie-kosciola-i-kultury-zmarli-w-ciagu-minionych-12-miesiecy/
Fot. pixabay.com

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *