Projekt ustawy dopuszczającej przerwanie ciąży

Złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Ustawa przywraca możliwość przerwania ciąży w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych – poinformował prezydent w wydanym dziś oświadczeniu.

REKLAMA


Chodzi o takie sytuacje, wyjaśnia Andrzej Duda, „gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.

Prezydent zwrócił uwagę, że Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października uznający za niezgodną z Konstytucją RP jedną z trzech przesłanek, które zezwalały na legalną aborcję w Polsce, wywołał olbrzymie społeczne emocje.

Andrzej Duda zapewnił, iż podziela pogląd, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją. „Prawo do życia jest wartością, którą należy bezwzględnie chronić i nie można jej w żaden sposób różnicować – na dzieci pełno- i niepełnosprawne, np. dzieci z zespołem Downa” – wskazał prezydent przypominając, że art. 38 Konstytucji stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Prezydent zauważył jednocześnie, że wyrok Trybunału doprowadził również do sytuacji, w której niemożliwa stała się aborcja w sytuacji wystąpienia tzw. wad letalnych płodu, w której wiadomo, że dziecko i tak nie będzie w stanie żyć po porodzie. „To sytuacja niezwykle delikatna i bolesna dla każdej matki, dla każdego rodzica. W przypadku wad letalnych śmierć dziecka jest nieuchronna. Ochrona jego życia pozostaje zatem poza mocą ludzką” – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że rozumiejąc obawy kobiet wynikające z tej sytuacji, po rozmowach z nimi oraz po konsultacji z licznymi ekspertami, lekarzami i prawnikami, zdecydował się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Prezydent precyzuje, że uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP,. Byłoby to możliwe jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.

Prezydent zaznacza, że po uchwaleniu tej ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka. „Oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego” – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, na szeroki konsensus polityczny w tej sprawie zaznaczając, że takie rozwiązanie popiera też większość Polaków.

Prezydent podkreślił niezależnie od zmian prawnych trzeba objąć szczególną opieką rodziny oraz matki samotnie wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami oraz, że państwo nie może zostawiać takich osób samych.

„Apeluję również do wszystkich polityków, osób publicznych, a także milionów Polaków o wzajemny szacunek dla swoich poglądów oraz obniżenie społecznych emocji. Różnimy się i będziemy się różnić, ale musimy umieć ze sobą rozmawiać” – kończy swoje oświadczenie Prezydent RP.


Źródło: https://ekai.pl/prezydent-proponuje-zmiane-ustawy-dopuszczajacej-przerwanie-ciazy/
Fot. Igor Smirnow / KPRP

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *