Apel do prezydenta o powołanie Narodowej Rady Bioetyki

Godność dziecka poczętego, troska o życie i zdrowie jego matki, a także problemy dnia codziennego związane z pandemią COVID-19, to tematy, które wymagają rzetelnej wiedzy, prawidłowej analizy, wysokich standardów moralnych oraz debaty opartej na autentycznym szacunku – napisał zarząd Fundacji JEDEN Z NAS w apelu do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym postuluje powołanie Narodowej Rady Bioetyki.

REKLAMA


 „Apelujemy o eksperckie i głęboko etyczne wytyczanie ram dla codziennych, przynoszonych przez życie, niezbędnych, trudnych wyborów, do których zmuszeni są wspólnie rodziny i lekarze pragnący służyć jak najlepiej zarówno życiu dzieci, jak i życiu i zdrowiu matki. Apelujemy do Pana Prezydenta o powołanie przy swojej Kancelarii Narodowej Rady Bioetyki” – czytamy w opublikowanym dziś apelu Fundacji JEDEN Z NAS. „Godność dziecka poczętego, troska o życie i zdrowie jego matki, a także problemy dnia codziennego związane z pandemią COVID-19, to tematy, które wymagają rzetelnej wiedzy, prawidłowej analizy, wysokich standardów moralnych oraz debaty opartej na autentycznym szacunku” – podkreślają obrońcy życia z Krakowa.

– Zwracamy się do Prezydenta RP z prostą prośbą o stworzenie gremium złożonego z ekspertów wielu dziedzin, o różnych poglądach, ale uczciwych intelektualnie, którzy będą wypracowywać konkretne rekomendacje dla rządu czy prezydenta – mówi Jakub Bałtroszewicz.

Prezes zarządu Fundacji JEDEN Z NAS zaznacza, że nie chodzi tylko o sam program „Za życiem”, chociaż jego rozszerzenie jest dzisiaj najważniejszym i najbardziej pilnym zadaniem. Stwierdza, że dzisiaj należy przygotować rozwiązania dla rodzin, które będą przyjmować chore lub niepełnosprawne dzieci tak, by nigdy nie czuły, że pomoc państwa jest niewystarczająca.

– Z drugiej strony taka Rada wobec dzisiejszych wyzwań bioetycznych, choćby związanych z pandemią, poszerzaniem dostępności do badań prenatalnych czy opieką paliatywną i budową sieci hospicjów perinatalnych może wskazywać optymalne rozwiązania i jednocześnie przyspieszyć ich wdrażania do polskiego prawa, a dzięki precyzyjnym rozwiązaniom przy okazji może pomóc uniknąć zbędnych kosztów – podkreśla Jakub Bałtroszewicz.

„Narodowa Rada Bioetyki powinna być głosem naukowych oraz moralnych autorytetów, który będzie wsparciem zarówno dla Pana Prezydenta, jak i bezpośrednio dla lekarzy oraz polskiego społeczeństwa. Edukacja bioetyczna Polaków jest obecnie niezwykle potrzebna, gdyż tylko oparcie się na rzetelnej wiedzy oraz pozytywnym doświadczeniu może przynieść uspokojenie emocji, racjonalny dialog i ostateczne pojednanie” – przekonuje zarząd Fundacji JEDEN Z NAS.

Fundacja JEDEN Z NAS jest pierwszą polską organizacją pro-life mającą status lobbysty w instytucjach Unii Europejskiej. Fundacja prowadzi portal pro-life www.jedenznas.pl i współtworzy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną (www.poradniabioetyczna.pl).


Poniżej pełna treść apelu do prezydenta Andrzeja Dudy:

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Od kilku dni cała Polska żyje w atmosferze Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października br., który stwierdził sprzeczność z Konstytucją RP zapisów ustawy o planowaniu rodziny, dopuszczających tzw. aborcję eugeniczną. Mamy świadomość wymagającej sytuacji, w jakiej znajdujemy się jako społeczeństwo.

Nie da się bowiem oddzielić zaistniałych napięć od niezwykle trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Towarzyszące im poczucie osamotnienia znajduje swoje uzasadnienie w zbyt niskim zakresie i jakości usług publicznych i obywatelskich, przez co ewangeliczny ideał “jedni drugich brzemiona noście i tak wypełnicie prawo” staje się dla wielu smutnym sloganem.

A jednak równie istotnym paliwem dla gniewu i złości bardzo wielu osób jest brak odpowiedniej wiedzy i płynące stąd masowe przekłamania wśród opinii publicznej. Warto tymczasem zauważyć, że postulowany od lat przez środowisko pro-life całkowity zakaz aborcji z samej logiki prawa pozostawia w wielu sytuacjach miejsce na właściwe i dobre uzgodnienie wartości. Nie takie uzgodnienie, które poświęcałoby Konstytucję i życie ludzkie na ołtarzu układu sił politycznych oraz presji społecznej. Ale takie, które szukałoby maksymalnego uszanowania z jednej strony nienaruszalnej wartości, jaką stanowi życie dziecka, a z drugiej niepodważalnej wartości, jaką stanowi życie i zdrowie matki. A zatem nie uzgodnienie polityków i aktywistów, ale uzgodnienie bioetyków, prawników, lekarzy i kompetentnych do tego ekspertów.

Apelujemy więc o eksperckie i głęboko etyczne wytyczanie ram dla codziennych, przynoszonych przez życie, niezbędnych, trudnych wyborów, do których zmuszeni są wspólnie rodziny i lekarze pragnący służyć jak najlepiej zarówno życiu dzieci, jak i życiu i zdrowiu matki. Apelujemy do Pana Prezydenta o powołanie przy swojej Kancelarii Narodowej Rady Bioetyki.

Jesteśmy przekonani, że do stałej debaty społecznej, rozwijającej się wraz z rozwojem technologii i standardów medycznych, konieczne jest włączenie głosu ekspertów, za którym stoi autorytet gremium skupionego wokół Głowy Państwa. Godność dziecka poczętego, troska o życie i zdrowie jego matki, a także problemy dnia codziennego związane z pandemią COVID-19, to tematy, które wymagają rzetelnej wiedzy, prawidłowej analizy, wysokich standardów moralnych oraz debaty opartej na autentycznym szacunku.

Narodowa Rada Bioetyki powinna być głosem naukowych oraz moralnych autorytetów, który będzie wsparciem zarówno dla Pana Prezydenta, jak i bezpośrednio dla lekarzy oraz polskiego społeczeństwa. Edukacja bioetyczna Polaków jest obecnie niezwykle potrzebna, gdyż tylko oparcie się na rzetelnej wiedzy oraz pozytywnym doświadczeniu może przynieść uspokojenie emocji, racjonalny dialog i ostateczne pojednanie.

Jakub Bałtroszewicz
Prezes Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS

Andrzej Sobczyk
Członek Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS

Michał Baran
Sekretarz Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS


Źródło: https://ekai.pl/fundacja-jeden-z-nas-apeluje-do-prezydenta-o-powolanie-narodowej-rady-bioetyki/
Fot. jedenznas.pl

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *