Uroczystości Królowej Polski na Jasnej Górze

W duchu szczególnego zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej upłynęły tegoroczne główne uroczystości Królowej Polski na Jasnej Górze. Dziś złożony został nowy akt oddania „wszystkiego co Polskę stanowi” w trosce o dobro naszej Ojczyzny. – Kościół wirtualny nie jest prawdziwym Kościołem, lecz jedynie sposobem przetrwania do realnego bycia we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów – przypomniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

REKLAMA


Podczas Sumy z udziałem marszałek Sejmu RP, abp Stanisław Gądecki mówił o potrzebie gruntownej zmiany, by po pandemii odbudowywać naszą Ojczyznę na czymś więcej, aniżeli tylko na pragnieniu nieustannego rozwoju, konsumpcji i gonitwie za pieniędzmi. – Dopóki człowiek nie zwróci się do Boga całym sercem, nieuchronnie zmierza ku przepaści, tak pytanie o Boga nie jest tylko naszą prywatną sprawą, jest to jednocześnie pytanie o same fundamenty naszej cywilizacji – zaznaczył kaznodzieja.

W trudnej rzeczywistości epidemii zachęcał by „ojcowie rodzin nauczyli się błogosławić swoje dzieci, wolontariusze wspierali pomagających zwłaszcza bezdomnym a kapłani robili wszystko, aby towarzyszyć chorym i umierającym”.

Odnosząc się do zbliżających się wyborów prezydenckich abp Gądecki przypomniał stanowisko Rady Stałej Episkopatu i jej apel, by „dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa i budowanie, mimo różnic, kultury solidarności, także w sferze polityki”.

Przywołując postaci kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II kaznodzieja zachęcał byśmy podjęli ich wielkie dziedzictwo we wszystkich płaszczyznach życia indywidualnego i społecznego. Za tymi wielkimi nauczycielami przestrzegał przed dualizmem moralnym i prawnym, zwłaszcza w sferze respektowania prawa do życia każdego człowieka.

Kaznodzieja przypomniał też o wielkiej roli Maryi w dziejach naszej Ojczyzny, zwłaszcza w 1920 r., gdy ocaliła Polskę i Europę przed nawałą bolszewicką.

Złożone dziś podczas Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Zawierzenie Polski to kontynuacja wcześniejszych historycznych aktów składanych na Jasnej Górze w najważniejszych, często też najtrudniejszych dziejowych momentach. – Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie – brzmią m.in. słowa zawierzenia.

Akt nawiązuje nade wszystko do idei poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu Polski na początku odbudowy niepodległego państwa. Po raz pierwszy oddania Najświętszemu Sercu dokonał prymas kard. Edmund Dalbor na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., w przeddzień Cudu nad Wisłą. Rok później akt ten został odnowiony przez cały Episkopat, z udziałem tysięcy wiernych, w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

– My, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi – mówił abp Stanisław Gądecki. Składając zawierzenie przypomniał, że „na Jasnej Górze, uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi i potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny”.

– Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami – tymi słowami kończy się wypowiedziany dziś Akt Zawierzenia.

To pierwsza od wielu lat 3-majowa uroczystość przeżywana w Kaplicy Matki Bożej. Zwykle, ten z pierwszych w roku Maryjny odpust, celebrowany był na jasnogórskim szczycie z udziałem tysięcy pielgrzymów. Epidemia sprawiła, że wszystkie celebracje odbywają się przed Cudownym Obrazem, by możliwa była łączność duchowa przez transmisje telewizyjne i internetowe.

– Tu, na Jasnej Górze, zawsze byliśmy mocni i wolni, bo jest z nami Matka i Królowa, która nas nigdy nie opuściła. Prosimy, by Królowa Polski swoim miłującym spojrzeniem obejmował nieustannie nas wszystkich i naszą Ojczyznę, by zanosiła nasze błagania do stóp Miłosiernego Boga, przed którym stajemy w tym wyjątkowym czasie z pokorą, miłością oraz nadzieją, i wołamy słowami suplikacji: Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami – przypominał na rozpoczęcie uroczystości przełożony generalny Zakonu Paulinów, o. Arnold Chrapkowski. Zauważył, że „przeżywamy wywołany epidemią czas zagrożenia i niepokoju, który dla każdego z nas i dla całej ludzkości, jest wielkim wołaniem o pokorę i uznanie siebie za stworzenie, a nie za Stwórcę”. – Wpatrujemy się w Maryję stojąca pod krzyżem, która jest dla nas Matką nadziei, bo nie pozwoliła, by rozpacz ograniczyła Jej horyzonty – zauważył paulin.

Władze państwowe reprezentowała dziś marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.
Podkreśliła, że „w naszej historii zawsze w trudnych momentach zwracaliśmy się do Matki Jasnogórskiej o wsparcie i pomoc, i dziś, gdy zdajemy sobie sprawę, że człowiek niewiele może, też przychodzimy do Tej, która nas chroniła i otaczała swoją opieką”.


Źródło: https://ekai.pl/uroczystosci-krolowej-polski-na-jasnej-gorze/
Fot. Twitter/JasnaGoraNews

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *