Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie rozpoczyna nabór!

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzimy w Kościele już 57 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Modlimy się w tym dniu szczególnie do Dobrego Pasterza o dar powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. W tym dniu również rozpoczynamy nabór do naszego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

REKLAMA

Niech do odwagi zachcą nas słowa papieża Franciszka: Radość Ewangelii, która otwiera nas na spotkanie z Bogiem i z braćmi, nie może czekać na nasze opieszałości i lenistwa; nie dotrze do nas, jeśli pozostaniemy w oknie, z wymówką, że wciąż czekamy na dogodny czas; nie wypełni się dla nas, jeśli nie podejmiemy dziś właśnie ryzyka wyboru. Powołanie jest dziś! (z Orędzia p. Franciszka na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania).

NABÓR    DO   WYŻSZEGO   SEMINARIUM   DUCHOWNEGO:
 
 
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
własnoręcznie napisany życiorys;
świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
– świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
skrócony odpis aktu urodzenia; 
metrykę chrztu i bierzmowania;
kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
cztery aktualne fotografie legitymacyjne.
 
Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu. W związku z tą rejestracją konieczne będzie wygenerowanie kolejnych dokumentów (formularz podania, dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy oraz potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej).
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości. 
W związku z sytuacją pandemii pierwszorzędne jest zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w rektoracie WSD w Pelplinie. Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika może być przesunięta w czasie w zależności od wytycznych odpowiednich władz państwowych i uniwersyteckich. 
 
Księża Proboszczowie proszeni są zachęcenie tegorocznych maturzystów (i nie tylko) do zapoznania się z możliwością realizacji powołania w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz o umieszczenie plakatu (załącznik) na stronie parafialnej i w gablocie ogłoszeń.


Plakat informacyjny
Kliknij, aby powiększyć.

Źródło:
http://seminariumpelplin.pl/aktualnosci/niedziela-dobrego-pasterza-rozpoczynamy-nabor/
https://diecezja-pelplin.pl/diecezja/komunikaty/1656-nabor-do-wyzszego-seminarium-duchownego

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *