Wskazania w sprawie terminów Bierzmowania i I Komunii Św.

Dziś Kuria Diecezjalna Pelplińska opublikowała wskazania dla duszpasterzy dotyczące terminów sakramentu bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii św. w czasie epidemii.

REKLAMA


Dokument na wstępie przypomina, że „ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego”.

Następnie przypomina się, że w okresie, gdy zamknięte są szkoły „odwołane są wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami” a formację parafialną należy prowadzić za pośrednictwem Internetu. Do wskazań ponownie dołączono wykaz źródeł zawierających pomoce katechetyczne i duszpasterskie w tym zakresie.

Rozporządzenie podaje, że „po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej”.

W dokumencie zezwala się proboszczom, aby już podjęli ewentualną decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień.

Pismo zapowiada również podanie zaktualizowanego kalendarza księży biskupów odnośnie terminów bierzmowań „kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii”. 


WSKAZANIA    W    SPRAWIE    TERMINÓW SAKRAMENTU    BIERZMOWANIA   ORAZ    PRZYJĘCIA   DZIECI DO    I   KOMUNII    ŚWIĘTEJ    W   CZASIE    EPIDEMII

  1. Ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego. 
  2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami. 
  3. Formację w parafii należy obecnie prowadzić za pośrednictwem Internetu. W tym celu Wydział Katechetyczny Kurii Pelplińskiej przygotował pomoce do sakramentalnej katechezy parafialnej on-line, które można pobrać ze strony Wydziału
  4. Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie bierzmowania. W tym czasie nie należy również organizować uroczystości I Komunii. 
  5. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej. 
  6. Przygotowanie, o którym w nr. 5 nie oznacza dziesięciu codziennych spotkań, a jego początek należy liczyć od dnia ponownego rozpoczęcia nauki w szkole. 
  7. W lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie są organizowane.
  8. Proboszcz może już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień, zachowując przy jej organizacji niniejsze normy. 
  9. Należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r. 
  10. Odnośnie do terminów sakramentu bierzmowania, kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii, zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz księży biskupów.

 


Źródło:
http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7467-kuria-pelplinska-opublikowala-wskazania-dotyczace-sakramentu-bierzmowania-i-i-komunii-sw-w-czasie-epidemii
https://diecezja-pelplin.pl/diecezja/komunikaty/1649-wskazania-w-sprawie-bierzmowania-i-i-komunii-swietej

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *