Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

Coraz bardziej tęsknimy za sakramentami. Słyszymy o parafianach, którzy oglądając Mszę świętą w telewizji mają łzy w oczach, bo sami nie mogą uczestniczyć w niej fizycznie. Dlatego już od pierwszej niedzieli z udzieloną przez biskupa dyspensą od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej postanowiliśmy wyjść na przeciw pragnieniu Eucharystii.

REKLAMA


UberKomunia to usługa, z której zupełnie za darmo może skorzystać każdy parafianin. Wystarczy wysłać nam w wiadomości numer telefonu, adres oraz liczbę Komunii, jaką ma przywieźć ksiądz, zachowując wszelkie zasady higieny. U każdego ksiądz spędza tylko pół minuty. Przygotowanie do Komunii i modlitwa po niej we własnym zakresie, np. wg podanego poniżej wzoru. 

W zależności od zapotrzebowania Komunia być może będzie rozwożona nie tylko w niedzielę. O czasie zostaniesz poinformowany smsem. 

Zachęcamy również do korzystania ze spowiedzi, 15 minut przed każdą Mszą świętą oraz od poniedziałku do piątku od 16:30 do 18:30 w farze. 

PROPOZYCJA OBRZĘDU KOMUNII ŚWIĘTEJ W DOMU

Modlitwa przed przyjściem księdza
Wszechmogący, wieczny Boże! Oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. 
Błagam Cię, Panie, abyś dzięki swej hojności i dobroci uleczył moja słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość moja, abym mógł przyjmować chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taka czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taka czystością i wiara, z takim skupieniem i uwaga, jak tego wymaga cześć dla tego Chleba i moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i cała moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć ciało Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wziął On z Maryi Dziewicy, abym mógł być włączony w Jego Ciało mistyczne i zaliczony miedzy Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

Akt pokuty:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Ewangelia z dnia (np.: http://pielgrzym.pelplin.pl/ziarno-slowa/slowo-boze-na-kazdy-dzien )

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz…

KOMUNIA – przyjście księdza

Modlitwa po Komunii Świętej
Dzięki Ci składam, Panie Boże, Ojcze wszechmogący, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że zechciałeś mnie dopuścić do uczestnictwa w najświętszym Ciele Twego jednorodzonego Syna. Błagam Cię, Ojcze najłaskawszy, aby ta Komunia święta nie była dla mnie czymś spełnionym pod przymusem ani okazją do zasłużenia na karę, ale pomocą w uzyskaniu przebaczenia. Niech będzie ona dla mnie zbroją wiary, tarczą dobrej woli, umorzeniem wszystkich mych wad, wygnaniem wszelkich cielesnych chętek i wzrostem miłości, cierpliwości, prawdziwej pokory i wszelkich cnót. Niech będzie całkowitym uspokojeniem ducha i mocą obronną przed wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wiecznym zjednoczeniem z Tobą samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem. Racz doprowadzić mnie do owej nieopisanej uczty, gdzie Ty sam jesteś prawdziwym światłem, całkowitą sytością i trwałą rozkoszą na wieki wieków. Amen.

#UberKomunia #Zostańwdomu #KomuniaMaMoc


Źródło: http://www.fara.tczew.pl/2020/03/22/uberkomunia-dla-parafian/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *