Biskupi Europy przeciwko narzucaniu ideologii: Aborcja nigdy nie będzie prawem podstawowym

Konferencja Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) zdecydowanie opowiedziała się przeciwko siłowemu narzucaniu ideologii. Specjalna nota została wydana przed zaplanowanym w Brukseli na 11 kwietnia głosowanie ws. włączenia aborcji do Karty Praw Podstawowych UE. Biskupi podkreślają, że nie może ona zawierać praw, które nie są uznawane przez wszystkich i powodują podziały.

REKLAMA

Dzień po opublikowaniu watykańskiej deklaracji „Dignitas infinita”, który wymienia aborcję wśród poważnych przypadków naruszenia ludzkiej godności, nazywając ją praktyką godną ubolewania, biskupi Europy powtarzają swoje zdecydowane NIE dla przerywania ciąży wskazując, że ta praktyka „nigdy nie może być prawem podstawowym” ponieważ „idzie w kierunku przeciwnym do prawdziwej promocji kobiet i ich zasadniczych praw”. Swoje oświadczenie COMECE zatytułowała „Tak dla promocji kobiet i prawa do życia, nie dla aborcji i narzucania ideologii”.

Przypomniano, że zbliżające się głosowanie w Brukseli w sprawie włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE jest prostą konsekwencją tego, co wydarzyło się ostatnio we Francji, gdzie prawo do zabijania nienarodzonych zostało wpisane do konstytucji. Kazus ten z nową siłą wywołał debatę nt. rozszerzenia aborcji na szczeblu europejskim. Projekt w tej sprawie został złożony 7 lipca 2022 roku, jednak po fali sprzeciwów niektórych państw członkowskich odłożono go. Teraz eurodeputowani zdecydowali o poddaniu głosowaniu tej propozycji.

W swym dokumencie biskupi podkreślają, że trzeba budować Europę, „w której kobiety mogą przeżywać swoje macierzyństwo w sposób wolny i jako dar dla nich i dla społeczeństwa, i w której bycie matką nie jest w żaden sposób ograniczeniem dla życia osobistego, społecznego i zawodowego”. Z mocą przypominają, że aborcja nigdy nie może być prawem podstawowym., gdyż jest nim prawo do życia. Dotyka to szczególnie osób najbardziej bezbronnych, takich jak nienarodzone dziecko w łonie matki, migranci, ludzie starsi, niepełnosprawni i chorzy. COMECE przypomina nauczanie Kościoła, który konsekwentnie pokazuje, że „obrona życia nienarodzonych jest ściśle związana z obroną każdego innego prawa człowieka. Wiąże się to z przekonaniem, że istota ludzka jest zawsze święta i nienaruszalna, w każdej sytuacji i na każdym etapie rozwoju”.

Dokument COMECE kończy się cytatem z watykańskiej deklaracji o godności człowieka, że „każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju. Jest celem samym w sobie i nigdy nie jest środkiem do rozwiązania innych trudności. Jeśli obalimy to przekonanie, nie ma solidnych i trwałych fundamentów do obrony praw człowieka, które byłyby zawsze uzależnione od korzyści zmieniających się rządów”. Konferencja Episkopatów Unii Europejskiej apeluje do unijnych instytucji, by „szanowały różne kultury i tradycje państw członkowskich oraz ich kompetencje narodowe”, a nie „narzucały innym”, wewnątrz i na zewnątrz swoich granic, „ideologicznych stanowisk dotyczących osoby ludzkiej, seksualności i płci, małżeństwa i rodziny”.

Vatican News  

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2024-04/biskupi-europy-przeciwko-narzucaniu-ideologii.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *