List do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w aspekcie wnioskowanej zmiany ustawy o planowaniu rodziny

W dniu 2 kwietnia br. zostało przesłane  wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem ze strony Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz Pomorskiej Inicjatywy Pro-Life na temat stanowiska ws. następstw dla świadczeń ze strony  państwa i samorządów dla kobiet brzemiennych w trudnej sytuacji w odniesienia do propozycji zmiany ustawy o planowaniu rodziny (wnioskowanej przez Platformę Obywatelską), która nie zawiera żadnych propozycji na temat  kontynuowania tej pomocy.

REKLAMA

List do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w aspekcie wnioskowanej zmiany ustawy o planowaniu rodziny: [plik PDF]

Sz. Pani

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W Sejmie RP na rozpatrzenie oczekuje projekt grupy Posłów Platformy Obywatelskiej „O świadomym rodzicielstwie”, zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży,

2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Mając powyższe na uwadze prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania.

– Czy projekt „O świadomym rodzicielstwie” był konsultowany z Ministerstwem Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej, a jeżeli tak, to jakie stanowisko zajęło Ministerstwo w tej sprawie?

– Jakie skutki materialne i organizacyjne może spowodować likwidacja wsparcia dla kobiet opisana w art. 2 obecnie obowiązującej ustawy?

– Na podstawie jakich przepisów i działań pomoc ta będzie mogła być kontynuowana?

– Jakie skutki może to spowodować dla funkcjonowania m.in.: Domów Samotnej Matki i Okien Życia?

– Czy i jakie rozwiązania prawne są przygotowywane, aby udzielać pomocy kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej?

Jako środowiska zaangażowane w pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej, prosimy o odpowiedź, którą zamierzamy zamieścić w mediach.

W imieniu:

Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia

(-) Ewa Kowalewska

Pomorskiej Inicjatywy Obywatelskiej Pro-life

(-) Anna Mrozowicz

(-) Waldemar Jaroszewicz

Gdańsk, 2 kwietnia 2024 r.

Źródło: Materiały nadesłane
Fot. Pixabay.com

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *