„W obronie dorobku wolnej Rzeczypospolitej w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz zdrowia prokreacyjnego kobiet” – stanowisko zjazdu PFROŻ

Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, które odbyło się 2 marca 2024 r. w Warszawie wydało jednogłośnie poparte stanowisko W obronie dorobku wolnej Rzeczypospolitej w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz zdrowia prokreacyjnego kobiet w odniesieniu do obecnie deklarowanej przez koalicję rządzącą liberalizacji aborcji w Polsce.

REKLAMA

Poniżej publikujemy pełną treść tego oświadczenia:

Stanowisko Zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W obronie dorobku wolnej Rzeczypospolitej w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz zdrowia prokreacyjnego kobiet”

Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w Warszawie w dniu 2 marca 2024 r. zwraca się do wszystkich o: refleksję wobec kampanii na rzecz wprowadzenia w Polsce aborcji na żądanie oraz projektów prawnych z tym związanych. 7 stycznia br. minęło 31 lat od uchwalenia Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

O pozytywne rozwiązania w niej zawarte zabiegały pokolenia Polaków, angażowały się rzesze ludzi ceniących wartości, jakie podkreśla nasza Konstytucja: prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno (…), która też wzywa do zachowania przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi… (Preambuła Konstytucji RP).

Zbieżna z tym była uchwała Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego „NSZZ Solidarność” czy ogromne manifestacje w obronie życia w latach 90-tych oraz setki tysięcy listów kierowanych do Sejmu RP.

Wprowadzone w 1993 r. rozwiązania ustawowe spowodowały radykalny spadek liczby aborcji, zmniejszeniu uległa także liczba poronień samoistnych oraz zgonów kobiet z przyczyn położniczych. Zmniejszenie liczby aborcji przyczyniło się do poprawy zdrowia kobiet.

Projekty O bezpiecznym przerywania ciąży oraz O świadomym rodzicielstwie, zmierzają do wprowadzenia aborcji na żądanie. Projekt O świadomym rodzicielstwie odrzuca rozwiązania dotyczące wielostronnej pomocy kobietom w ciąży w trudnych sytuacjach życiowych (socjalnej, prawnej, psychologicznej), co funkcjonuje obecnie. Propozycje te są składane z naruszaniem Konstytucji RP, która stoi na straży ochrony ludzkiego życia, co jest zobowiązaniem demokratycznego państwa prawa. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla orzeczeniem z 1997 r. https://www.saos.org.pl/judgments/205759

Badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS 2023 r. i 2024 r.) świadczą, że większość Polaków jest przeciwna aborcji na żądanie, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

Nie ma zatem podstaw do radykalnej zmiany przepisów prawa, jeżeli rzeczywiście bierze się pod uwagę ochronę zdrowia prokreacyjnego Polek oraz ochronę życia i zdrowia człowieka w pierwszej, prenatalnej fazie życia.

Zwracamy się do:

– wszystkich, aby w tak fundamentalnej kwestii zaprzestać narzucania swoich poglądów, ale dyskutować w oparciu o fakty, mając na uwadze najwyższy poziom ochrony zdrowia prokreacyjnego kobiet, szanując prenatalny okres życia ludzkiego;

– Sejmu i Senatu RP o zorganizowanie publicznej debaty/ debat z udziałem najwybitniejszych autorytetów z dziedziny etyki, prawa, medycyny, psychologii prenatalnej, mających na celu ukazanie wagi problemów związanych ze zdrowiem prokreacyjnym Polek oraz szacunkiem dla ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju.

Warszawa 2 marca 2024 r.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jakub Bałtroszewicz – prezes

Ewa Kowalewska

ks. Tomasz Kancelarczyk

Antoni Szymański

Do wiadomości:

Prezydent RP Andrzej Duda

Premier Rządu RP Donald Tusk

Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia

Przewodniczący wszystkich Klubów Poselskich

Środki masowego przekazu

„W obronie dorobku wolnej Rzeczypospolitej w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz zdrowia prokreacyjnego kobiet” – Stanowisko Zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – dokument PDF:

Źródło: https://www.hli.org.pl/pl/news-pl/10006-w-obronie-dorobku-wolnej-rzeczypospolitej-w-zakresie-ochrony-ludzkiego-zycia-oraz-zdrowia-prokreacyjnego-kobiet-stanowisko-zjazdu-pfroz

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *