Jasna Góra: Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej

„Zatopieni w nadziei i Bożej Opatrzności” pod tym hasłem na Jasnej Górze odbyła się 17. Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej. Uczestnicy z całej Polski modlili się o jedność w Kościele i na świecie, a także o nadzieję. Pielgrzymka zjednoczyła ludzi, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego tzw. Mszę Św. Trydencką.

REKLAMA

– Poprzez tę obecność na Jasnej Górze chcemy pokazać, że jesteśmy wierni Bogu. Tradycja Łacińska, a szczególnie liturgia zwraca uwagę na to jak kościół żyje, że nie tworzy go zamknięta grupa ludzi, ale wierni, którzy chcą w nim być i że są pewne rzeczy stałe, które są źródłem życia takie jak właśnie obrzęd liturgiczny, który się nie zdezaktualizował, ale jest życiodajny – powiedział ks. Mateusz Szostak, duszpasterz wiernych Tradycji Łacińskiej w diecezji kieleckiej. Wyjaśniał, że wierni, którzy uczestniczą w pielgrzymkach to katolicy pragnący nie tylko korzystać z piękna liturgii, ale też z całego duchowego skarbca, który został wokół niej zgromadzony.

– Wywodzimy się z rodzin, które mają katolickie korzenie, ale dopiero chodząc na Msze św. Trydenckie uzmysłowiliśmy sobie, że tym chcemy żyć. „Sacrum” idealnie definiuje tę liturgię. W tym czasie możemy znaleźć spokój i czujemy, że ona prowadzi nas od Boga – opowiadali Aleksandra i Krzysztof Koziccy ze Śliwic.

Ks. Piotr Paćkowski z diecezji siedleckiej zauważył, że w Tradycji jest pewna dyscyplina modlitwy i życia, która pozwalała zapanować nad swoimi słabościami. Zaznaczył też, że dostrzega bardzo duże zainteresowanie młodych, którzy wracają do korzeni i w Tradycji widzą swoją przyszłość.

– W tym roku podczas pielgrzymki prosimy Maryję o nadzieję. Żyjemy w czasach wielu zagrożeń. Jest chaos w człowieku i na świecie. Patrząc na Matkę chcemy tak, jak Ona powierzać siebie Bogu, nauczyć się czekać tak, jak Ona i zmagać z problemami – podkreślił ks. Paćkowski.

W programie dwudniowej pielgrzymki znalazła się m.in. Droga Krzyżowa, Nieszpory, Apel Jasnogórski, konferencje duchowe i spotkanie formacyjne. Zakończyła się dzisiaj Aktem Zawierzenia Mate Bożej.

Pielgrzymka wiernych Tradycji Łacińskiej zjednoczyła przedstawicieli wszystkich wspólnot i duszpasterstw działających pod opieką ordynariuszy poszczególnych polskich diecezji. Wierni ci na co dzień uczestniczą we Mszach św. celebrowanych według Mszału Rzymskiego św. Jana XXIII z 1962 r., a więc w formie nazywanej trydencką, obowiązującej w Kościele przed reformą liturgii dokonaną po Soborze Watykańskim II.

Źródło: https://www.ekai.pl/zatopieni-w-nadziei-i-bozej-opatrznosci-pielgrzymka-wiernych-tradycji-lacinskiej/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *