Łaska umocnienia i pokoju w chorobie i starości

W przypadające 11 lutego wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy 32. Światowy Dzień Chorego. Tego dnia w wielu kościołach sprawowane są Mszę św., podczas których wierni mogą otrzymać sakrament namaszczenia chorych. Wiele osób ma wątpliwości, czy może go przyjąć, a jeśli tak, czy trzeba spełnić jakieś warunki?

REKLAMA

Sakrament namaszczenia chorych wciąż jest mylony z wiatykiem czyli Komunią świętą podawaną osobom umierającym lub będącym w niebezpieczeństwie śmierci. To nie jest to samo. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości”.

Jak tłumaczy w „Liturgii dla każdego” ks. prof. Jerzy Stefański: „Kościół proponując człowiekowi choremu i wierzącemu specjalną pomoc w postaci sakramentalnego namaszczenia chorych, nie podaje mu uzdrawiającego lekarstwa, lecz umacnia go specjalnymi łaskami, aby mógł po chrześcijańsku przeżywać swój stan”. Namaszczenie chorych – wyjaśnia dalej – jest „sakramentem stanu choroby. Choroba sama w sobie nie ma nic zbawczego. Nie choroba zbawia, lecz Chrystus, z którym człowiek w duchu wiary spotyka się poprzez sakramentalne namaszczenie. Sakrament ten ma więc za zadanie służbę w dźwiganiu całej osoby ludzkiej”.

Kto zatem może przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Chorzy, osoby przed operacjami, ludzie w podeszłym wieku, schorowani, u których pogłębia się słabość. Dotyczy to również osób, które – jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego – „po wyzdrowieniu znowu ciężko zachorują lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze”.

Także ludzie starsi, choćby nie występowały u nich objawy rozpoznanej choroby bądź nie zagraża im niebezpieczna choroba, mogą przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Dodać należy, że przy udzielaniu tego sakramentu nie stosuje się kryterium wieku, jednak wszyscy proszący o niego powinni być „odpowiednio przygotowani i wewnętrznie usposobieni, czyli w stanie łaski uświęcającej” – czytamy w KPK.

Źródło: https://www.ekai.pl/namaszczenie-chorych-laska-umocnienia-i-pokoju-w-chorobie-i-starosci/
Fot. © Mazur / catholicchurch.org.uk

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *