Kościół na świecie 2023. Prezentujemy kalendarium

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2023 roku w Kościele katolickim na świecie.

REKLAMA

STYCZEŃ

1, Świat. Kościół powszechny, Kościoły chrześcijańskie, wspólnoty religijne żegnały zmarłego 31 grudnia 2022 r. papieża seniora Benedykta XVI.

10, Włochy. W Rzymie w wieku 81 lat zmarł australijski kard. George Pell, któremu postawiono zarzuty molestowania i którego ostatecznie uniewinniono. Papież uczestniczył w nabożeństwie żałobnym 14 stycznia w Bazylice św. Piotra.

12, Włochy. Burza wokół książki „Tylko prawda. Moje życie u boku Benedykta XVI” arcybiskupa Georga Gänsweina. Osobisty sekretarz Benedykta XVI opisuje w niej nie zawsze bezkonfliktową współpracę między Franciszkiem a jego poprzednikiem oraz swoje osobiste refleksje. Zawiera ona mnóstwo imion, nazwisk, faktów, rozmów, mejli, listów, oświadczeń i innych dokumentów, które przeszły przez jego ręce.

21, USA. Ponad 100 tys. ludzi przemaszerowało ulicami Waszyngtonu w obronie życia. W tym roku świętowali nowelizację prawa do aborcji przez Sąd Najwyższy. Papież za pośrednictwem Sekretariatu Stanu przekazał wyrazy głębokiej wdzięczności „za wierne publiczne świadectwo okazywane od lat przez wszystkich, którzy promują i bronią prawa do życia najbardziej niewinnych i bezbronnych członków naszej ludzkiej rodziny”.

17, Francja. Wieczorem w domu spokojnej starości w Tulonie, na południu Francji zmarła w wieku 118 lat siostra Andrée Randon. Urodziła się w 1904 r. w regionie Gard. Pracowała jako nauczycielka i pielęgniarka. Była najstarszą kobietą we Francji i na świecie.

18, Świat. Zaprezentowano Światowy Indeks Prześladowań „Open Doors” 2023. Na całym świecie ponad 360 milionów chrześcijan z powodu swojej wiary doświadcza silnych prześladowań. W 50 krajach ujętych w Indeksie 312 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań w stopniu bardzo, a nawet ekstremalnie wysokim. Przemoc wobec nich nasiliła się dramatycznie w rejonie Afryki Subsaharyjskiej. Ponownie na pierwszym miejscu znalazła się Korea Północna. Skala przemocy wobec chrześcijan osiągnęła nowy rekord, co najmniej 5 621 chrześcijan zostało zamordowanych z powodu swojej wiary od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

27, Niemcy. Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego urzędu w lutym 2013 r., ponieważ przez cały okres urzędowania cierpiał na bezsenność. Poinformował o tym niemiecki magazyn „Focus”, powołując się na list papieża-seniora do swego biografa Petera Seewalda. W liście do niego na kilka tygodni przed śmiercią – 28 października – napisał, że „centralnym motywem” jego rezygnacji „była bezsenność, która towarzyszyła mu nieprzerwanie od Światowych Dni Młodzieży w Kolonii” w sierpniu 2005 roku.

19, Jordania. W Ammanie, zakończyło się rozpoczęte 12 stycznia 23. Międzynarodowe Spotkanie Biskupów w Ziemi Świętej.  Jego uczestnicy we wspólnym oświadczeniu zaapelowali o „prawdziwy proces pokojowy” na Bliskim Wschodzie. Musi on być oparty na prawie narodów, „musi być zagwarantowana wolność Palestyńczyków, należy też przestrzegać praw wszystkich grup ludności”.

29, Ukraina. Przewodniczący Caritas Europa ks. Michael Landau odwiedził Ukrainę. Od wybuchu wojny 24 lutego 2022 r. 14 milionów ludzi zostało tam przesiedlonych, z czego 6 mln opuściło kraj. 17,7 mln osób na Ukrainie jest obecnie uzależnionych od pomocy z zewnątrz. Ich sytuacja humanitarna była bardzo ciężka, mimo łagodnej zimy.

LUTY

31 stycznia-5 lutego. Papież przebywał w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym, w tym drugim kraju z „pielgrzymką w intencji pokoju” wraz z prymasem Kościoła Anglii Justinem Welbym. Franciszek wezwał w Kinszasie do położenia kresu przemocy i wyzyskowi w kraju ogarniętym wojną domową, co jest spowodowane „kolonializmem gospodarczym” i chciwością elit. 1 mln osób uczestniczyło w Mszy św. na lotnisku. Spotkał się tam z ofiarami przemocy ze wschodniego Konga i wystosował apel do kongijskiej młodzieży: „Nie dla korupcji!”. Z kolei w stolicy Sudanu Południowego – Dżubie wezwał przedstawicieli Kościoła do „odważnego i wielkodusznego” zaangażowania przeciwko niesprawiedliwości i nadużyciom władzy, spotkał się z uchodźcami i zaapelował do polityków, by powiedzieli „nie” rozlewowi krwi, przemocy i wzajemnym oskarżeniom.

6-9, Czechy. Z udziałem 200 osób: 156 delegatów z 39 episkopatów krajowych, należących do Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w Pradze odbyło się europejskie synodalne zgromadzenie kontynentalne na temat procesu synodalnego. Na jego zakończenie przyjęto tzw. zalecenia końcowe, w których wyrażono pragnienie kontynuowania stylu synodalnego, który uznano za więcej niż metodę – za styl życia Kościoła, wspólnotowego rozeznawania i odczytywania znaków czasu. 17 kwietnia ogłoszono dokument końcowy Europejskiego Synodu Kontynentalnego.

9, Nikaragua. Sąd Apelacyjny w Managui wydał „wyrok deportacyjny”, na mocy którego 222 więźniów politycznych wydalono z tego kraju do Stanów Zjednoczonych.  Zgromadzenie Narodowe błyskawicznie uchwaliło ustawę, na mocy której wszyscy zostali pozbawieni obywatelstwa nikaraguańskiego. W gronie ukaranych znaleźli się m.in.: biskup diecezji Matagalpa Rolando José Álvarez, skazany na 26 lat więzienia i pozbawiony obywatelstwa, gdy odmówił opuszczenia kraju, biskup pomocniczy Managui Silvio Báez i ks. Edwin Román. Wśród pozbawionych obywatelstwa znaleźli się również opozycyjni politycy, prawnicy, publicyści, działacze społeczni, dziennikarze i pisarze.

24, Świat. Upamiętniono pierwszą rocznicę rozpętania przez Rosję wojny przeciw Ukrainie. Papież modlił się wraz z uchodźcami i członkami ukraińskiej społeczności w Rzymie. Ukraińscy zwierzchnicy religijni wezwali do postu, modlitwy i dobrych uczynków. Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk powiedział: „Wielki cud, że wciąż żyjemy”.

MARZEC

6, Etiopia. W Addis Abebie, zakończył się afrykański etap kontynentalny Synodu Biskupów na temat synodalności. Uczestnicy pięciodniowego spotkania wezwali do dalszego dialogu i zmniejszenia struktur hierarchicznych. „Chcemy wprowadzić kulturę synodalności i ustanowić ją jako zwyczajowy sposób postępowania w Kościele” – zapewnili w oświadczeniu końcowym.

16-17,  Ukraina. w Seminarium Duchownym św. Józefa we Lwowie-Brzuchowicach obradowało 58. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego Ukrainy. Podczas posiedzenia przeprowadzono wybory. Biskup łucki Witalij Skomarowski został nowym przewodniczącym episkopatu, wiceprzewodniczącym – bp Witalij Krywycki, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, a biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej  Edwarda Kawę wybrano na sekretarza episkopatu.

KWIECIEŃ

15-16, Rosja. Ukraina. Wielkanoc prawosławna w Rosji i na Ukrainie przebiegała w cieniu wojny. Prezydent Władimir Putin był na nabożeństwie w moskiewskiej katedrze a prezydent  Wołodymyr Zełensky wystąpił z przesłaniem wideo przed kijowskim klasztorem Ławra Peczerska. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Cyryl opowiedział się za zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej.

20-23, Cypr. „Zakorzenieni w nadziei” – to hasło sympozjum zorganizowanego przez Dykasterię ds. Kościołów Wschodnich w Nikozji. Ok. 300 przedstawicieli Kościołów katolickich obecnych na Bliskim Wschodzie – wśród nich patriarchowie, biskupi, zwierzchnicy wspólnot, zakonnicy i zakonnice, członkowie stowarzyszeń i ruchów – wzięło udział w liturgiach, spotkaniach, konferencjach. Sympozjum przewodniczył abp Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Zwołano je na Cyprze dla uczczenia dziesiątej rocznicy posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Medio Oriente”.

28-30, Węgry. Franciszek z trzydniową wizytą apostolską przebywał w Budapeszcie. Jej hasłem były słowa: „Chrystus jest naszą przyszłością” (Krisztus a jövőnk). Była to 41. podróż zagraniczna w czasie jego pontyfikatu. Miała ona wymiar nie tylko „węgierski”, ale także europejski. Papież stanowczo wypowiedział się przeciwko populistom w krajach Unii Europejskiej, którzy biorą Europę „jako zakładnika” i czynią z niej swoją „zdobycz”. Równie ostro przeciwstawił się tendencjom do rozmycia cech narodowych narodów kontynentu.

MAJ

6, Wlk. Brytania. W anglikańskim Opactwie Westmisterskim w Londynie odbyły się uroczystości koronacyjne Karola III, następcy królowej Elżbiety II. Kościół Anglii ma charakter państwowy, stąd jego oficjalnym zwierzchnikiem jest panujący monarcha brytyjski. Po raz pierwszy od czasów reformacji na koronacji byli obecni biskupi katoliccy. Papieża i Stolicę Apostolską reprezentował sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

11-17, Włochy. W Rzymie obradowało zgromadzenie ogólne „Caritas Internationalis”. Jego nowym przewodniczącym został arcybiskup Tokio Tarcisius Isao Kikuchi.

CZERWIEC

5-6, Ukraina. W ramach misji pokojowej powierzonej przez Franciszka w związku z wojną  w Kijowie przebywał arcybiskup Bolonii i przewodniczący Włoskiej Konferencji Biskupiej kard. Matteo Zuppi. Spotkał się on z prezydentem krtaju Wołodymyrem Zełenskim oraz innymi przywódcami kościelnymi i rządowymi najwyższego szczebla.

22, Niemcy. W ciągu ostatnich dwóch lat wolność religijna została naruszona w 61 krajach na całym świecie. Prawie 4,9 miliarda ludzi, a zatem ponad 62 procent ludności naszej planety, żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych lub bardzo poważnych naruszeń wolności religijnej” – wynika z przedstawionego w Berlinie raportu „Wolność religijna na świecie 2023” Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

28-29, Rosja. W związku z wojną na Ukrainie z pokojową misją powierzoną przez papieża przebywał w Moskwie kard. Matteo Zuppi. Spotkał się on m. in. z prawosławnym patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem oraz pełnomocniczką ds. praw dziecka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej Mariją Lwową-Biełową.

27-29 Austria. W Wiedniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Biskupów Ordynariuszy Wojskowych na temat praw człowieka. Przypomniano, że żołnierze odgrywają deeskalującą rolę w ochronie praw człowieka. Zwrócono uwagę na naruszenia praw człowieka przez żołnierzy w wojnie na Ukrainie i wskazano na „oczywiste zbrodnie wojenne”.

30, Ukraina. Dobiegła końca szósta już misja jałmużnika papieskiego kard. Konrada Krajewskiego na Ukrainie. Po dniach spędzonych w okolicach Mikołajowa i w Chersoniu przybył on do Lwowa, gdzie spotkał się z uchodźcami wojennymi oraz osobami niosącymi im pomoc. W drodze powrotnej z terenów zalanych w wyniku wysadzenia tamy w Nowej Kachowce odwiedził wspólnoty greckokatolickie i łacińskie.

LIPIEC

8-11, Azerbejdżan. Delegacja watykańska pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, potkała się z oficjalnymi przedstawicielami władz państwowych, a także przedstawicielami wspólnot religijnych tego kraju.

14, Ziemia Święta. Łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa w wywiadzie  dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” powiedział, że chrześcijanie w Izraelu coraz częściej stają się ofiarami ataków. Odkąd nowy rząd Benjamina Netanjahu objął urząd, wzrosła liczba obelg i plucia na chrześcijan ze strony ultraortodoksów w Izraelu. Prezydent kraju Izaak Herzog wezwał do stanowczego sprzeciwu wobec aktów kryminalnych i obraźliwych względem innych religii.

17-19, USA. Jako papieski mediator pokojowy w wojnie Rosji z Ukrainą, kard. Matteo Zuppi,  przebywał w Waszyngtonie. Przeprowadził rozmowy z Komisją Helsińską, biskupami, prezydentem USA Joe Bidenem i amerykańskimi senatorami.

SIERPIEŃ

2-6 sierpnia, Portugalia. „Jaśniejcie światłem Chrystusa. Słuchajcie Go, abyście i wy stali się światłością świata. I nie lękajcie się, bo Pan was miłuje i idzie obok was” – tymi słowami Franciszek zakończył 37. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. W wydarzeniu tym, przebiegającym pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39)”, wzięło udział ok. 1,5 mln młodych ze 190 krajów, którym towarzyszyło ok. 700 biskupów, w tym 30 kardynałów i prawie 10 tys. księży. Wydarzenie relacjonowało 5 tys. dziennikarzy. Oprócz stolicy Portugalii papież odwiedził Cascais i Fatimę. Na zakończenie zaprosił młodych wiernych do Rzymu w 2025 roku, aby wspólnie świętować Jubileusz Młodzieży w ramach Roku Świętego oraz zapowiedział, że następne centralne obchody ŚDM odbędą się w 2027 roku w stolicy Korei Południowej – Seulu. Była to 42. podróż zagraniczna papieża Bergoglio.

3, Armenia. Biskupi Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego potępili terror i ludobójstwo ze strony Azerbejdżanu. W oświadczeniu stwierdzili, że nie widzą przyszłości dla Ormian w Górskim Karabachu.

24, Ukraina. „Życzę nam wszystkim zwycięstwa” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w kijowskim soborze Mądrości Bożej na ekumenicznej modlitwie za ten kraj w jego Dniu Niepodległości. Przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych razem zanosili do Boga dziękczynienia za swoją wolność oraz błagania o jej zachowanie w obliczu rosyjskiej inwazji. Wśród zebranych byli przedstawiciele katolików dwóch rytów: abp Światosław Szewczuk i bp Witalij Krywicki.

20-25, Włochy. 100 konferencji, 15 wystaw, 17 pokazów dzięki zaangażowaniu 3000 wolontariuszy złożyło się na 44. Spotkanie na rzecz Przyjaźni Między Narodami w Rimini. W tym orku przebiegało ono pod hasłem „Ludzka egzystencja jest niewyczerpaną przyjaźnią”. Wydarzenia te odbywają się od roku 1980, inspirowane pragnieniem tworzenia wspólnej płaszczyzny spotkania i dialogu, zgodnie z myślą ks. Luigiego Giussaniego, założyciela ruchu Communione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie).

WRZESIEŃ

30 sierpnia-1 września, Kolumbia. W siedzibie Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej (CELAM) w Bogocie odbyło się trzydniowe spotkanie 74 uczestników zgromadzenia Synodu Biskupów na temat synodalności. Reprezentowane były 22 konferencje biskupie z państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

1, Ukraina. Z początkiem nowego roku liturgicznego we wschodnim chrześcijaństwie, Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) i Prawosławny Kościół Ukrainy (PKU) przeszły oficjalnie na nowy styl, czyli zaczął w nich obowiązywać kalendarz gregoriański. Oznacza to, że nieruchome święta kościelne z Bożym Narodzeniem na czele będą obchodzone tak jak w chrześcijaństwie zachodnim, czyli w tym wypadku 25 grudnia, a nie – jak było dotychczas – 7 stycznia. Stary styl, czyli kalendarz juliański, będzie natomiast nadal obowiązywał wobec świąt ruchomych z Wielkanocą na czele, gdyż są one wyliczane według innych zasad niż w Kościołach zachodnich.

3-13. Włochy. W Rzymie odbył się doroczny Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) pod hasłem „Duszpasterskie towarzyszenie poszkodowanym przez wojnę”. W obradach wzięło udział 44 hierarchów greckokatolickich z Ukrainy i z całego świata. Podobnie jak w ubiegłym roku odbyły się one poza Ukrainą, co wynikało z dwóch przyczyn: rozpętanej przez Rosję wojny w tym kraju i 400. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Jozafata Kuncewicza, którego relikwie znajdują się w bazylice św. Piotra w Watykanie. Ponadto biskupi UKGK chcieli wyrazić wdzięczność Kościołowi katolickiemu za wspieranie ich kraju oraz spotkać się z Franciszkiem, aby przekazać mu ból i przeżycia społeczeństwa ukraińskiego.

31 sierpnia – 4 września, Mongolia. Franciszek przebywał z wizytą apostolską w Ułan Bator. Ta 43. podróż zagraniczna w czasie trwającego już ponad dziesięć lat pontyfikatu przebiegała pod hasłem „Razem mieć nadzieję”. Kościół  w Mongolii liczy zaledwie ok. 1400 katolików. W swoich wystąpieniach papież mówił o pokoju, dialogu i prawach człowieka. Chwalił sprzeciw Mongolii wobec broni jądrowej, kary śmierci, pokojową politykę zagraniczną i wolność religijną. Zainaugurował Dom Miłosierdzia i spotkał się z działaczami organizacji charytatywnych.

10-12, Niemcy. W Berlinie odbyło się 37. Międzynarodowe Spotkanie Pokoju, zorganizowane przez rzymską Wspólnotę Sant’Egidio. Jego współorganizatorami byli Kościoły katolicki i ewangelicki. Pod hasłem „Odwaga pokoju” około 1 000 uczestników z całego świata i różnych religii obradowało w 20 forach na temat roli religii w takich kwestiach, jak kryzys środowiska, migranci, dialog międzyreligijny, demokracja w dzisiejszych czasach, globalizacja, rozbrojenie i sztuczna inteligencja.

13-15, Chiny. Jako papieski mediator pokojowy w wojnie Rosji z Ukrainą przebywał w Pekinie kard. Matteo Zuppi. Spotkał się z przywódcami instytucjonalnymi Chin m. in. ze specjalnym przedstawicielem ds. eurazjatyckich.

14-15, Słowacja. 30. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską, 1160. rocznica przybycia świętych Cyryla i Metodego na obecne terytorium tego kraju, 20. rocznica III wizyty św. Jana Pawła II i druga rocznica wizyty papieża Franciszka na Słowacji – to główne motywy wizyty na Słowacji sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina.

18-22, Grecja. O rodzinach kapłańskich i rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie debatowali biskupi wschodnich Kościołów katolickich z Europy w Nea Makri koło Aten. Uczestniczyli też w modlitwie ekumenicznej na dziedzińcu ormiańskiej wspólnoty katolickiej w Atenach. Przybyli także przedstawiciele watykańskiej Dykasterii Kościołów Wschodnich oraz przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Wśród 19 delegacji  byli przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) z abp. Światosławem Szewczukiem na czele.

23-24, Francja. Franciszek złożył wizytę apostolską do Marsylii, uczestnicząc w zakończeniu III Spotkań Śródziemnomorskich, których tegorocznym hasłem były słowa „Mozaika nadziei”. Wzięli w nim udział biskupi, burmistrzowie oraz młodzi z regionu  śródziemnomorskiego. Papież podkreślił, że region ten powinien stać się laboratorium cywilizacji i pokoju. Musi być miejscem spotkania, a nie konfrontacji, życia, a nie śmierci. Przypomniał, że ta część Europy jest kolebką chrześcijaństwa, a Ewangelia każe nam patrzeć na siebie jako na braci i siostry, dzieci tego samego Boga. Zauważył, że żyjemy w czasach naznaczonych przymusowymi migracjami. Wzywają nas one „do dokonania fundamentalnego wyboru: między obojętnością a braterstwem”.

28, Litwa. Święty Jozafat, łączący swą osobą i działalnością Litwę, Białoruś, Ukrainę i Polskę, zginął śmiercią męczeńską w Witebsku za jedność Kościoła Chrystusowego – powiedział arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. Przewodniczył on liturgii w cerkwi Trójcy Świętej przy greckokatolickim klasztorze ojców bazylianów w Wilnie z okazji 400. rocznicy męczeństwa tego świętego unickiego arcybiskupa połockiego.

PAŹDZIERNIK

29 września-1 października, Włochy. W Rzymie odbyło się przedsynodalne spotkanie młodzieży, zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé, pod hasłem „Razem – Zgromadzenie Ludu Bożego”. Uczestnicy wzięli udział m.in. w warsztatach tematycznych w różnych miejscach Wiecznego Miasta.

28 września-4 października, Indie. W Kottayamie obradowało 15. zgromadzenie Chrześcijańskiej Konferencji Azji (CCA). 600 delegatów dyskutowało m.in. na tematy ekumenizmu i stworzenia. Najważniejszą kwestią było to, w jaki sposób azjatyccy chrześcijanie mogą żyć w nowej relacji ze stworzeniem, aby dawać świadectwo jedności chrześcijan.

8, Izrael. Strefa Gazy. Papież wezwał do położenia kresu przemocy na Bliskim Wschodzie po masakrze dokonanej 7 października przez Hamas. Przypomniał, że wojna i terroryzm nie przynoszą żadnych rozwiązań, lecz jedynie śmierć i cierpienie niewinnych ludzi. Łaciński Patriarchat Jerozolimski Jerozolimy ostrzegł przed nienawiścią i podziałami. Izrael skrytykował pierwsze oświadczenie Stolicy Apostolskiej jako „dwuznaczne przesłanie” i wezwał do zajęcia jasnego stanowiska przez Kościoły chrześcijańskie.

16 października łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pier Battista Pizzaballa ofiarował siebie w zamian za zakładników Hamasu. 24 tegoż miesiąca proboszcz parafii katolickiej w Gazie stwierdził: sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna, ok. 700  znalazło schronienie przed izraelskimi nalotami w parafii. 29. papież wezwał do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a proboszcz z Gazy wezwał do jak najszybszego zakończenia wojny, 25 listopada łaciński Patriarcha Jerozolimy wezwał do stworzenia narodowej perspektywy dla Palestyńczyków: „Politycy muszą wziąć sytuację z powrotem w swoje ręce i zaoferować perspektywy, ponieważ wojsko ich nie ma”.

LISTOPAD

5-7. Serbia. „Modlimy się i mamy nadzieję, że ci, którzy sprawują władzę nad narodami, zaangażują się w prawdziwy dialog, który będzie stał na straży ludzkiej godności wszystkich i umożliwi pokojowe współistnienie dwóch narodów w dwóch państwach” – stwierdzili przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich Europy. W Belgradzie odbyło się spotkanie Komitetu Wspólnego Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

7, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kwestie ochrony środowiska to sprawa świecka, ale posiadająca również wymiar etyczny, moralny. I tutaj, a także przez pobudzenie motywacji do działania, mogą coś robić przedstawiciele religii. Mówił o tym kard. Pietro Parolin, który uczestniczył w Globalnym Szczycie Wiary nt. Działań Klimatycznych w Abu Zabi. Zebrani tam przedstawiciele różnych wspólnot podpisali specjalne oświadczenie.

13, Anglia i Walia. Na potrzebę nadania większej wagi głosowi rodziców w sytuacji dzieci terminalnie chorych wskazali po śmierci ośmiomiesięcznej Indi Gregory katoliccy biskupi Anglii i Walii. Wspólne oświadczenie wydali w tej sprawie biskup Nottingham, Patrick McKinney oraz biskup John Sherrington, odpowiedzialny za sprawy obrony życia w tamtejszej konferencji episkopatu.

25, Ukraina. Zgodnie z wieloletnim już zwyczajem i tradycją czwarta sobota listopada, jest na Ukrainie obchodzona jako Dzień Pamięci i Modlitwy za Ofiary Wielkiego Głodu w latach trzydziestych. W świątyniach różnych wyznań i religii były odprawiane nabożeństwa w tej intencji, a w domach i miejscach publicznych ludzie zapalali świece i modlili się za miliony swych przodków, którzy zmarli w wyniku głodu wywołanego przez komunistów.

29, Włochy. W Rzymie świętowano 800. rocznicę zatwierdzenia przez papieża Honoriusza III w Pałacu Apostolskim św. Jana na Lateranie napisanej przez św. Franciszka Reguły Braci Mniejszych. Członkowie wielkiej rodziny franciszkańskiej – zakonnicy, zakonnice, świeccy należący do trzech zakonów, założonych przez Franciszka i jego uczniów, przybyli do Bazyliki św. Jana na Lateranie. Mszy św. przewodniczył kard. Angelo De Donatis, arcykapłan bazyliki i papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej.

29, Białoruś. Reżym Aleksandra Łukaszenki wprowadził nowe, znacznie surowsze niż dotychczas ograniczenia działalności organizacji religijnych, które w razie niezastosowania się do nich, mogą zostać zdelegalizowane. Odpowiednie przepisy w tej sprawie uchwaliła Izba Przedstawicieli – niższa instancja Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) Republiki Białorusi. Wprowadzają one szereg zakazów a zarazem rozszerzają wykaz tych przypadków, w których wspólnoty te mogą być zlikwidowane.

27-30, Malta. „Nowe kroki na rzecz Kościoła synodalnego w Europie” były tematem dorocznego zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Odbyło się ono w stolicy Malty, Vallettcie. Na spotkaniu przewodniczących episkopatów Starego Kontynentu rozpoczęto przygotowania Kościoła do przyszłorocznej końcowej sesji XVI zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów na temat synodalności.

GRUDZIEŃ

2, Zjednoczone Emiraty Arabskie. „Porzućmy podziały i połączmy siły! I, z Bożą pomocą, wyjdźmy z nocy wojen i dewastacji środowiska, aby przekształcić wspólną przyszłość w jutrzenkę światła” – zaapelował papież do uczestników odbywającego się w Dubaju szczytu klimatycznego COP  28. Przesłanie papieskie odczytał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin. Franciszek nie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu z powodu choroby. Następnego dnia papież w wideoprzesłaniu z okazji inauguracji „Pawilonu Wiary” na Expo City zaapelował: „Zachowajmy stworzenie i chrońmy wspólny dom; żyjmy w pokoju i propagujmy pokój!”

1, Wlk. Brytania. W katedrze w Nottingham miejscowy biskup Patrick McKinney przewodniczył Mszy św. pogrzebowej za duszę 8-miesięcznej Indi Gregory, zmarłej 13 listopada wskutek odłączenia aparatury podtrzymującej ją przy życiu. Uroczystość zgromadziła ponad sto osób, w tym 4-osobową rządową delegację włoską.

2, Francja. Brat Matthew przejął obowiązki przeora Wspólnoty Ekumenicznej w Taizé. Dotychczasowy jej przełożony, 69-letni katolik brat Alois (Löser) przekazał kierownictwo Wspólnoty w ręce 58-letniego anglikanina, brata Matthewa (Andrewa Thorpe’a).  Od dziesięcioleci Taizé w południowej Burgundii – symbol ruchu ekumenicznego – przyciąga dziesiątki tysięcy młodych chrześcijan z całego świata. Do bractwa należy około 90 mężczyzn z około 30 krajów, wywodzących się z Kościołów protestanckich i Kościoła katolickiego.

7, Włochy. Ruch Focolari świętował 80-lecie istnienia. Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie jego przewodniczącą Margaret Karram wraz z liderami wspólnoty na świecie. Z okazji rocznicy, w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie kard. Kevin Joseph Farrell,  prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, przewodniczył Mszy św.

7, Nikaragua. W 2023 roku reżym Daniela Ortegi i jego żony Rosario Murillo skazał na przymusowe wygnanie z kraju lub zakazał  powrotu do ojczyzny 151 księżom i 76 siostrom zakonnym – podała organizacja obrony praw człowieka Colectivo de Derechos Umanos Nicaragua Nunca. Dane te przedstawiono w stolicy Kostaryki – San José w czasie prezentacji raportu „Łamanie wolności religijnej – etapy represji przeciw Kościołowi w Nikaragui”.

9, Austria. W Linzu odbyło się międzynarodowe rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Podczas uroczystości ekumenicznej w katedrze NMP światełko zapalone w betlejemskiej Grocie Narodzenia przekazano delegacjom skautów z 30 krajów Europy i Ameryki, którzy przewieźli ten symbol pokoju do swoich krajów, by tam rozdzielać je w okresie Bożego Narodzenia.

8-10, Senegal. Senegal i Stolica Apostolska współpracują nad wspólnymi celami, m.in. takimi jak „szlachetna sprawa pokoju i sprawiedliwości na świecie”, począwszy od regionów Sahelu oraz „odpowiedzialne zarządzanie wspólnym domem”.  Mówił o tym sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin podczas wizyty w Senegalu z okazji konsekracji nowego narodowego sanktuarium maryjnego w Popenguine, nadmorskim mieście na południe od Dakaru.

9-12, Meksyk. Rozpoczęły się tam dni pielgrzymek do największego na świecie sanktuarium maryjnego Guadalupe. W tym roku miliony pątników z całego Meksyku, a także z zagranicy odwiedziły bazylikę w stołecznej dzielnicy La Villa, gdzie – według  dawnego podania – doszło do kilku objawień maryjnych w 1531 roku.

23-27, Ziemia Święta. Na prośbę papieża Franciszka kard. Konrad Krajewski odwiedził  Betlejem, Nazaret oraz Jerozolimę  gdzie wraz z lokalnym Kościołem przeżywał Boże Narodzenie. Głównym celem misji jałmużnika papieskiego była modlitwa o pokój oraz wsparcie ludzi cierpiących z powodu kolejnej wojny wykrwawiającej ojczyznę Jezusa.

28 grudnia-1 stycznia 2024. Słowenia. W stolicy kraju, Lublanie, po raz 46. odbywa się Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.

Źródło: https://www.ekai.pl/kosciol-na-swiecie-2023-prezentujemy-kalendarium/
Fot. THOMAS COEX/AFP/East News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *