Ku czci Świętej Rodziny i Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W tegoroczną noc sylwestrową, 31 grudnia, przypada ruchome Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, z kolei następnego dnia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, święto stałe i nakazane, kończące oktawę uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to także czas szczególnej modlitwy o pokój na świecie, a także podsumowań duszpasterskich oraz finansowych w poszczególnych parafiach.

REKLAMA

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa obchodzone jest w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia, natomiast jeśli w konkretnym roku nie ma takiej niedzieli, wypada ono 30 grudnia. Tradycją tego dnia, kultywowaną w wielu parafiach, jest odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo rodzin, dlatego warto tego dnia udać się na Eucharystię wspólnie z najbliższymi.

– Uroczystość Świętej Rodziny w sposób naturalny kieruje nasze oczy na Józefa i Maryję oraz na Pana Jezusa, który był im posłuszny. W wielu wymiarach to uniwersalny przykład dla współczesnych rodzin. Zapraszamy, aby Niedzielę Świętej Rodziny uczynić także świętem każdej rodziny, której sercem jest małżeństwo. Zapraszamy do odnowienia w parafiach przeczeń małżeńskich, aby po raz kolejny uświadomić sobie, jak ważna jest sakramentalna więź małżonków i obecność Boga w rodzinie – podkreślił w rozmowie z KAI bp Wiesław Śmigiel. Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że parafie mają do dyspozycji pomoce duszpasterskie, przygotowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, a wśród nich tekst odnowienia przyrzeczeń, list na ten dzień oraz modlitwę za małżeństwa i rodziny.

Święto Świętej Rodziny ustanowił biskup Francois Montmorency-Laval, teksty liturgiczne zostały ułożone przez papieża Leona XIII, będącego także twórcą hymnów kościelnych. Tego dnia czytania są tak dobrane, by unaocznić biblijne sceny, w których występuje Święta Rodzina.

– W tym dniu wyjątkowo uwaga wiernych przekierowana jest na całą Świętą Rodzinę, nie tylko na samego Jezusa Chrystusa, co jest pewnym wskazaniem na wymiar wspólnoty, na to, że każdy człowiek, nawet Jezus Chrystus, potrzebuje wspólnoty by wzrastać, zwłaszcza tej rodzinnej – zaważył ks. Przemysław Śliwiński. Współautor książki „Jutro niedziela” podkreślił, że samo umiejscowienie święta tuż po Bożym Narodzeniu wskazuje, by spojrzeć na nie z perspektywy wcielenia. – Jak każde dziecko tak i Jezus, miał wiele cech i zachowań podobnych do swoich rodziców, przez których został wychowany, przygotowany do życia. W perspektywie wcielenia widać ten szczególny Boży zamysł. Przyszedł On na świat w ludzkiej rodzinie i to właśnie od Józefa i Maryi nauczył się i przejął wiele cech, nawyków i zasad, które prezentował jako mistrz, nauczyciel i Zbawca. – zaakcentował rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej.

Zazwyczaj Sylwester jest w Kościele dniem powszednim, ponieważ nie towarzyszy mu żadne stałe święto. Księża zachęcają jednak, by tego dnia wziąć udział w Eucharystii. W sylwestrowy wieczór odprawiane są Msze św. dziękczynno-przebłagalne za mijający rok, w wielu parafiach odbywają się nabożeństwa o północy, a niektóre parafie poszerzają modlitwy o nocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Przykładowo w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu tego dnia odbędzie się najpierw nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o godz. 18.30. Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku zostanie odprawiona o 24.00, natomiast w stołecznej parafii św. Dominika w sylwestrową noc można udać się na indywidualną cichą adorację, która potrwa do godz. 22.30.

W wielu parafiach na zakończenie każdego roku zdawane jest sprawozdanie z całorocznej działalności duszpastersko-gospodarczo-finansowej parafii. Jest ono odczytywane podczas ogłoszeń, bądź publikowane na stronie internetowej. Większość duchownych przedstawia w liczbach konkretne przychody parafii (ofiary złożone na tacę w niedzielę i święta, kolęda, opłaty cmentarne, ofiary na cele parafialne) oraz wydatki (na bieżące funkcjonowanie parafii, przekazane kurii na działalność Kościoła powszechnego, pensje pracowników, inwestycje, remonty itp.). Proboszczowie niekiedy przekazują także statystyki personalne dotyczące liczby ochrzczonych dzieci, uczniów, którzy przyjęli pierwszą komunię świętą, nowych par małżeńskich, pogrzebów w parafii, dotyczące uczestnictwa w Eucharystiach oraz aktywności w grupach i wspólnotach parafialnych. Kapłani przypominają także ważniejsze inicjatywy, które miały miejsce w parafii, czy plany inwestycyjne i duszpasterskie na kolejny rok.

Pierwszego dnia nowego roku przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy oktawę uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to święto stałe i nakazane, dlatego też wierni muszą tego dnia uczestniczyć w Mszy świętej. Głównym przesłaniem Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest podkreślenie aspektu macierzyństwa Maryi. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia nowego roku ma również uwypuklić, że jest Ona najdoskonalszym stworzeniem. Tego dnia katolicy dziękują Maryi także za to, że otacza swoją matczyną opieką cały Lud Boży.

Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. “święto nakazane” czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

– Czytania liturgiczne w tym czasie wskazują na Maryję, która mierzy się z otrzymanym od Boga powołaniem – wychowaniem Syna Bożego, Emmanuela, Zbawcę. Warto zauważyć, że była ona bardzo aktywna i czynnie przyjęła zadanie powierzone przez Boga. Jednocześnie zachowała wszystko, co się wokół niej działo “w swoim sercu”, przede wszystkim budując swoją wiarę – wyjaśnił ks. Przemysław Śliwiński. Współautor książki „Jutro Niedziela” zauważył, że Maryja była jednocześnie nauczycielką i pierwszą uczennicą Jezusa. – W ten sposób Kościół, podążając śladem Maryi, jest przede wszystkim Kościołem, który uczy się od Maryi słuchania słowa Bożego, podążania za nim. To cudowna tajemnica życia Kościoła, w którym tak ważą rolę odgrywa Maryja – pierwsza słuchająca Słowa Bożego i o tym przypomina nam Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – wyjaśnił.

Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez papieża Pawła VI. Na ten dzień kolejni papieże corocznie kierują do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieństwem Bożym:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

Źródło: https://www.ekai.pl/sylwester-i-nowy-rok-w-kosciele-wkrotce-niedziela-swietej-rodziny-i-uroczystosc-swietej-bozej-rodzicielki-maryi/
Fot. Unsplash / pz (KAI)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *