Konkurs poświęcony postaci biskupa Konstantyna Dominika 2024

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „(Nie)zwykły Dominik” poświęconym postaci biskupa Konstantyna Dominika.

REKLAMA

Celem konkursu jest:
– Przybliżenie życia i działalności Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika.
– Kształtowanie wśród młodych ludzi postaw charakteryzujących Biskupa Konstantyna Dominika.
– Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
– Propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

Adresaci:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych różnych typów.

Terminarz
1. Konkurs trwa od 18 stycznia 2024 roku do dnia 25 kwietnia 2024 roku.
2. Zmagania konkursowe we wszystkich kategoriach zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
– etap szkolny – 18.01.2024 r.
– etap rejonowy (diecezjalny) – 05.03.2024 r.
– etap finałowy (metropolitalny) – 25.04.2024 r.

Kategorie konkursowe
A. Konkurs wiedzy:
I kategoria –  uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej;
II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

B. Konkurs prac plastycznych i graficznych (nie portret!):
I kategoria – klasy I-IV szkoły podstawowej;
II kategoria – klasy V-VIII szkoły podstawowej; 
III kategoria – szkoły ponadpodstawowe.

Zgłoszenia

Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do właściwego Wydziału Katechetycznego w terminie do 22.12.2023 r., przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny szkoły (załącznik 1 regulaminu):
– szkoły z terenu archidiecezji gdańskiej – katechetagda@gmail.com
– szkoły z terenu diecezji pelplińskiej –  wydzialkatechetyczny@diecezja-pelplin.pl
– szkoły z terenu diecezji toruńskiej – w-katechetyczny@diecezja.torun.pl

Do pobrania:

dominik_konkurs_plakat_2024

niezwyklydominik_regulamin_2024

niezwyklydominik_regulamin_2024

wykaz_literatury_2024_etap_szkolny

Źródło: https://katecheza.diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/niezwykly-dominik-konkurs-poswiecony-postaci-biskupa-konstantyna-dominika-2024/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *