IX Areopag Pelpliński pt. „Moc tradycji. Historia w rozwoju idei”

Zapraszamy do udziału w kolejnym IX Areopagu Pelplińskim pt. „Moc tradycji. Historia w rozwoju idei”. Miejsce i czas konferencji: 25 listopada 2023 roku, godz. 10.00, Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, ul. Bpa Dominika 7, 83-130 Pelplin. Szczegóły wydarzenia na plakacie informacyjnym.

REKLAMA

Pojęcie tradycji ma wiele znaczeń. W interesującym nas kontekście teologiczno-kulturowym rozumiemy przez nią trwanie i rozwój idei, norm, obyczajów czy poglądów. Odniesienie do tradycji oznacza odwoływanie się i korzystanie z dziedzictwa przodków, by wpisywać się twórczo w historię kulturowego rozwoju, nie tracąc swej tożsamości (kulturowej, religijnej, aksjologicznej, itp.). Jednakże jej uwzględnienie w czytaniu świata i szukaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania nie ogranicza się tylko do pielęgnacji dziedzictwa przeszłości. Pojawiają się przecież nowe wyzwanie, na które sensowne reagowanie domaga się akomodacji w odniesieniu do historycznego dziedzictwa. Odniesienie do tradycji to nie stagnacja, ale ewolucja i twórczość. To wydobywanie na miarę potrzeb ze skarbca przeszłości „rzeczy starych i nowych” (por. Mt 13, 52).

Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-ix-areopag-pelplinski-pt-moc-tradycji-historia-w-rozwoju-idei/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *