Papieska intencja na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Do ożywienia świadomości misyjnej w całym Kościele wzywa Papież Franciszek w intencji modlitewnej na październik.

REKLAMA


Wieczornymi nieszporami w Bazylice Watykańskiej rozpoczyna się dzisiaj w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Ma on pobudzić do gorliwości w dawaniu świadectwa Ewangelii, szczególnie wobec tych, którzy dotąd nie słyszeli o Chrystusie. Kościół jest nieustanne w stanie wyjścia do ludzi i do świata. Ta postawa przenika każdego jego dzieło.

Istnieją miejsca, w których Kościół dopiero się rodzi, jest na początku drogi i potrzebuje szczególnego wsparcia. Aktualnie to ponad 1100 różnych regionów w Afryce, Azji, Oceanii i Ameryce. Szacuje się, że 37 proc. całego Kościoła powszechnego stanowią terytoria misyjne. Niesie on Ewangelię, sprawuje sakramenty oraz opiekę duszpasterską, ale tworzy także instytucje socjalne, edukacyjne oraz ośrodki zdrowia, aby odpowiedzieć na najważniejsze codzienne potrzeby. Intencja papieska podkreśla jednak szczególne znaczenie modlitwy. Bez niej nie będzie prawdziwego wzrostu,  ponieważ zbytnie opieranie się na własnych siłach zamyka na natchnienia Ducha Świętego.

„Działalności misyjnej Kościoła potrzebny jest dzisiaj nowy impuls, aby podjąć wyzwanie głoszenia Jezusa umarłego i zmartwychwstałego. Dotrzeć na peryferie, do środowisk ludzkich, do środowisk kulturowych i religijnych, które pozostają obce Ewangelii: na tym polega to, co nazywamy missio ad gentes – podkreślił Papież. I pamiętajmy, że sercem misji Kościoła jest modlitwa. W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym módlmy się, aby Duch Święty wzbudził nową wiosnę misyjną dla wszystkich ochrzczonych i posłanych przez Kościół Chrystusowy ”

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-10/papiez-intencja-na-pazdziernik-misje.html
Fot. pixabay.com

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *