Pelplin: Za nami koncert „NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI”

11 października 2023 r. o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury z Pelplinie odbył się koncert, w szczególny sposób upamiętniający Rodzinę Ulmów z Markowej, która wraz z siedmiorgiem dzieci oddała życie, ratując rodziny żydowskie w czasie II wojny światowej.

REKLAMA

Galeria zdjęć TUTAJ.

Darek Malejonek do udziału w tym niezwykłym projekcie zaprosił wspaniałych artystów, wśród których zaśpiewała MARIKA!
Marika 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 (𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 𝐾𝑜𝑠𝑎𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑎) – 𝑤𝑜𝑘𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑘𝑠𝑡𝑜́𝑤, 𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑧̇𝑒 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎𝑟𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑤𝑎. 𝑊𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑧𝑦𝑛𝑖 𝑚𝑢𝑧𝑦𝑘𝑖 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡-𝑝𝑜𝑝, 𝑤𝑐𝑧𝑒𝑠́𝑛𝑖𝑒𝑗 𝑧 𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑔𝑎𝑒, 𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒ℎ𝑎𝑙𝑙𝑢, 𝑠𝑜𝑢𝑙𝑢 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑢. 𝐶𝑧ł𝑜𝑛𝑘𝑖𝑛𝑖 𝐴𝑘𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑖 𝐹𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑍𝑃𝐴𝑉.
𝑍𝑎𝑑𝑒𝑏𝑖𝑢𝑡𝑜𝑤𝑎ł𝑎 𝑤 2002 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑗𝑎𝑘𝑜 𝑤𝑜𝑘𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢 𝐵𝑎𝑠𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑇𝑟𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦, 𝑧 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑚 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎ł𝑎 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑝𝑡. 𝑀𝑜́𝑤𝑖𝑠𝑧 𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑧 (2004). 𝑀𝑖𝑒̨𝑑𝑧𝑦 2002 𝑎 2005 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑒̨𝑝𝑜𝑤𝑎ł𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑧̇𝑒 𝑤 𝑧𝑒𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑏𝑒𝑎𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎. 𝑊 2007 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑦, 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑤𝑦 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑖𝑒𝑙 „𝑀𝑜𝑗𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑐𝑒”. 𝑊 2008 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑐𝑘𝑖 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑝𝑡. 𝑃𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦. 𝑍𝑎 𝑝ł𝑦𝑡𝑒̨ 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎ł𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑗𝑒̨ 𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑦 𝐹𝑟𝑦𝑑𝑒𝑟𝑦𝑘 𝑧𝑎 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑢 ℎ𝑖𝑝-ℎ𝑜𝑝/𝑅&𝐵. 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑚 2009 𝑧𝑎𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎ł𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑜𝑗𝑒̨𝑧𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑖𝑒𝑙 „𝑆𝑜 𝑆𝑢𝑟𝑒”, 𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑒̨𝑝𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑤𝑖𝑛𝑦𝑙𝑜𝑤𝑎̨ 𝑝ł𝑦𝑡𝑒̨ 𝑝𝑡. 𝑆𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑧𝑎𝑤𝑖𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎̨𝑐𝑎̨ 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑘𝑠𝑦 𝑢𝑡𝑤𝑜𝑟𝑜́𝑤 𝑧 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑢 𝑃𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦. 𝑊 2010 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑤𝑦 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑝𝑡. 𝑃𝑢𝑡 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑆ℎ𝑜𝑒𝑠 𝑂𝑛/𝑂𝑓𝑓. 𝑍𝑎 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑏𝑦ł𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝐹𝑟𝑦𝑑𝑒𝑟𝑦𝑘𝑎 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑢 ℎ𝑖𝑝-ℎ𝑜𝑝/𝑅&𝐵/𝑟𝑒𝑔𝑔𝑎𝑒 𝑖 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑗𝑒𝑑𝑦𝑛𝑘𝑖 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝ł𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑝. 𝑊 𝑝𝑜ł𝑜𝑤𝑖𝑒 2011 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑑𝑦𝑠𝑘 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑎 „𝐸𝑠𝑡𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎”, 𝑤 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑚 𝑠́𝑝𝑖𝑒𝑤𝑎 𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑠𝑘𝑢, 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑒𝑙𝑠𝑘𝑢 𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑔𝑎𝑙𝑠𝑘𝑢.
𝑊 2012 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎ł𝑎 𝑑𝑤𝑎 𝑢𝑡𝑤𝑜𝑟𝑦, 𝑤 𝑡𝑦𝑚 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑖𝑒𝑙 „𝐼𝑑𝑧𝑖𝑒𝑚𝑦 𝑤 𝑛𝑜𝑐” 𝑧 𝑀𝑎𝑙𝑒𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑔𝑎𝑒 𝑅𝑜𝑐𝑘𝑒𝑟𝑠 (𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑀𝑜𝑟𝑜𝑤𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑦, 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑠𝑧𝑎̨𝑐𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑑𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑘𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑧 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢 𝑝𝑜𝑤𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑠𝑧𝑎𝑤𝑠𝑘𝑖𝑒𝑔𝑜). 𝑊𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑡𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑤𝑦 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑝𝑡. 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑦, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎ł𝑎 𝑧 𝑧𝑒𝑠𝑝𝑜ł𝑒𝑚 𝑆𝑝𝑜𝑘𝑜𝑎𝑟𝑚𝑖𝑎 𝑖 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑤𝑎ł𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑎𝑚𝑖 „𝐵𝑎𝑞𝑎𝑎” 𝑖 „𝑊𝑖𝑑𝑜𝑘”. 𝑊 𝑚𝑎𝑗𝑢 2013 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎ł𝑎 𝑠��𝑒̨ 𝑝ł𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑡. 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑍𝑒𝑡 𝐿𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑏𝑒̨𝑑𝑎̨𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑗𝑎̨ 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑢 𝑤 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑍𝑒𝑡, 𝑛𝑎 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦 𝑧ł𝑜𝑧̇𝑦ł𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑧𝑎𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧̇𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑛𝑎 𝑗𝑎𝑧𝑧𝑜𝑤𝑜 𝑝𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛𝑘𝑖 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑖.
𝑊 𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐ℎ 2013–2014 𝑤𝑟𝑎𝑧 𝑧 𝑇𝑜𝑚𝑎𝑠𝑧𝑒𝑚 𝐾𝑎𝑚𝑚𝑒𝑙𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑖ł𝑎 𝑡𝑟𝑧𝑦 𝑒𝑑𝑦𝑐𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢 𝑇𝑉𝑃2 𝑇ℎ𝑒 𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑛𝑑.
𝑊 2015 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑝𝑡. 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 𝐾𝑜𝑠𝑎𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑎, 𝑛𝑎 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑚 𝑢𝑚𝑖𝑒𝑠́𝑐𝑖ł𝑎 𝑢𝑡𝑤𝑜𝑟𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑖 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡-𝑝𝑜𝑝𝑜𝑤𝑒. 𝑃ł𝑦𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑦ł𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑧̇𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑘𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑤𝑖𝑧𝑒𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑖. 𝐴𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑖ł𝑎 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑛𝑖𝑒𝑚 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑖: „𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑘𝑖” (𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑧 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎̨ 𝑋𝑥𝑎𝑛𝑎𝑥𝑥) 𝑜𝑟𝑎𝑧 „𝐴 𝑗𝑒𝑠́𝑙𝑖 𝑡𝑜 𝑗𝑎” (𝑧 𝐺𝑜𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑚), 𝑑𝑜 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑒𝑔𝑜 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑑𝑦𝑠𝑘 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑜𝑛𝑦 𝑠𝑟𝑒𝑏𝑟𝑛𝑦𝑚 𝐾𝑇𝑅 𝑤 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑆𝐴𝑅 𝑖 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦ł 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑗𝑒̨ 𝑧𝑎 𝑧𝑑𝑗𝑒̨𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑤𝑎𝑙𝑢 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑊𝑖𝑑��𝑜𝑘𝑙𝑖𝑝𝑜́𝑤 𝑌𝑎𝑐ℎ 𝐹𝑖𝑙𝑚. 13 𝑘𝑤𝑖𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 2023 𝑤𝑦𝑑𝑎ł𝑎 𝑠𝑧𝑜́𝑠𝑡𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑤𝑦 album 𝑝𝑡. 𝐶𝑦𝑘𝑙.

𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮:
Fundacja Muzyka Świata
Biuro Programu Niepodległa ze środków Ministerstwa Kultury

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧��𝐫 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮:
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

𝑾𝒚𝒅𝒂𝒓𝒛𝒆𝒏𝒊𝒆 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒐𝒘𝒂𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒛𝒆𝒛 𝑩𝒊𝒖𝒓𝒐 “𝑵𝒊𝒆𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈ł𝒂” 𝒘 𝒓𝒂𝒎𝒂𝒄𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒖 𝒌𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒏𝒆𝒈𝒐 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒛𝒚𝒔𝒛𝒂̨𝒄𝒆𝒈𝒐 𝒃𝒆𝒂𝒕𝒚𝒇𝒊𝒌𝒂𝒄𝒋𝒊 𝒓𝒐𝒅𝒛𝒊𝒏𝒚 𝑼𝒍𝒎𝒐́𝒘. 𝑺𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒂𝒏𝒐 𝒛𝒆 𝒔́𝒓𝒐𝒅𝒌𝒐́𝒘 𝑩𝒖𝒅𝒛̇𝒆𝒕𝒖 𝑷𝒂𝒏́𝒔𝒕𝒘𝒂.

Źródło: https://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/11205-dzisiaj-w-pelplinie-koncert-nie-ma-wiekszej-milosci

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *