10-16 września 2023 r. : XIII Tydzień Wychowania

„Wspólnota słuchająca i ewangelizująca” – to hasło XIII Tygodnia Wychowania, który w Kościele katolickim potrwa od 10 do 16 września. Inicjatywa ta została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem formacji.

REKLAMA

Tegoroczny Tydzień Wychowania będzie obchodzony w czasowym kontekście dwóch ważnych wydarzeń. Pierwsze z nich, to trwający w Kościele powszechnym Synod o synodalności „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, do którego nawiązuje motto wydarzenia, brzmiące: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

Tydzień Wychowania będzie też nawiązywać do beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 września. Tego dnia rozpocznie się Tydzień Wychowania.

– Jak co roku, przygotowaliśmy materiały mające pomóc w owocnym przeżyciu tego czasu, w którym mamy okazję zatrzymać się nad problematyką wychowawczą i zastanowić się nad warunkami skuteczności działań wychowawczych – zapewnił ks. Marek Studenski, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP, autor specjalnych materiałów duszpasterskich, dostępnych na stronie: www.tydzienwychowania.pl.

Wśród wspomnianych materiałów znajdują się: teksty krótkich rozważań i modlitwy wiernych do wykorzystania w czasie Mszy świętych w poszczególnych dniach Tygodnia Wychowania, konspekty katechez dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poświęconych wartościom wychowawczym związanym z Synodem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” (spotkanie, dialog, otwartość, słuchanie, rozeznawanie, współpraca…), tekst konferencji dla rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy pt. „Wielkie zwycięstwa nie biorą się znikąd. Bohaterska decyzja rodziny Ulmów owocem ich troski o pełny rozwój osobowy”.

– Mamy nadzieję, że przygotowane materiały okażą się dla Państwa pomocą w dobrym przeżyciu XIII Tygodnia Wychowania i będą przydatne także przy innych okazjach – podsumował duchowny.

Tygodniowi Wychowania towarzyszy co roku list pasterski Episkopatu Polski. W tegorocznym, biskupi podkreślili konieczność nieustannego rozeznawania woli Boga w życiu człowieka, w określonym momencie dziejów, w jakim przyszło mu żyć. W tym kontekście przypomnieli o Synodzie, którego celem jest rozeznawanie tego, co mówi do nas i do Kościoła Bóg. Pasterze Kościoła zachęcili, aby w podobnym duchu przeżywać Tydzień Wychowania. „Jest to czas >>odnawiania naszego umysłu<< w refleksji nad dziełem wychowania” – czytamy w liście.

W dokumencie zaakcentowane zostały trzy najważniejsze wymiary Kościoła synodalnego. Jako pierwszy biskupi wymienili umiejętność budowania wspólnoty, na miarę obecnych czasów. „Ileż mamy okazji, aby ćwiczyć się w budowaniu dojrzałych relacji z bliźnimi w środowisku domu rodzinnego, szkoły czy parafii. Otwieranie serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych częściach świata, trwających na świecie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie” – czytamy w dokumencie. W tym samy punkcie zaakcentowana została „zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości”, która ma być wynikiem realizowania przykazania miłości bliźniego. Jako wzór takiej postawy biskupi wskazali przykład rodziny Ulmów, której uroczystość beatyfikacyjna zbiegnie się z rozpoczęciem Tygodnia Wychowania. Samarytanie z Markowej ponieśli 24 marca 1944 roku męczeńską śmierć, ponieważ w swoim domu dali schronienie ośmiu Żydom.

Drugim z wymiarów, na który zwrócili uwagę biskupi, jest kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w życiu wspólnoty. „Ważna w tym jest umiejętność wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i słuchania siebie nawzajem. Wobec pogłębiających się problemów z odchodzeniem wielu osób z realnego życia i przechodzeniem w wirtualny świat mediów elektronicznych, nie do przecenienia są wszystkie inicjatywy, które zakładają prawdziwe spotkanie i dialog, w którym każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma prawo do wypowiedzi (Vademecum Synodu o synodalności, 2.3)” – napisali duchowni. Podkreślili też, że okazją do uczenia się takiego dialogu są m.in. szkolne lekcje religii. W liście podziękowali rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci na katechezę oraz katechetom realizującym tę misję.

Budowanie wspólnoty i zaangażowanie w nią rodzą potrzebę dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi. Dlatego, jako trzeci wymiar Kościoła synodalnego, biskupi wskazali kształtowanie postaw misyjnych. „Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii” – czytamy w liście.

„Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele Synod o synodalności” – dodali na zakończenie biskupi.

Pełny tekst listu pasterskiego można przeczytać TUTAJ.

Tydzień Wychowania obchodzony jest od 2011 r. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Na tę okoliczność przygotowywane są pomoce katechetyczne dostępne na stronie, a także płyta z prelekcjami.

Tydzień Wychowania jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok, prezentując materiały przydatne w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu.

Źródło: https://www.ekai.pl/wspolnota-sluchajaca-i-ewangelizujaca-wkrotce-xiii-tydzien-wychowania/
Fot. Charlein Gracia / Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *