Konserwacja unikatowych rękopisów i inkunabułu ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie

Biblioteka Diecezjalna im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie, realizuje w roku 2023 w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wspieranie Działań Muzealnych –  zadanie “Konserwacja unikatowych rękopisów i inkunabułu ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie”

REKLAMA

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie inkunabułu “Hortus sanitatis” z 1491 r.  Konserwacji częściowej poddany zostanie jeden z najstarszych obiektów ze zbiorów Biblioteki średniowieczny pergaminowy rękopis (homiliarz), datowany na XII w. Prace obejmują również kontynuację (dokończenie) konserwacji drugiego pergaminowego rękopisu (graduału) datowanego na okres 1334 – 1389, przy którym prace konserwatorskie były rozpoczęte i prowadzone w niepełnym zakresie w roku 2021 (konserwacja rękopisu była współfinansowana z funduszy MKSiDN w ramach programu MKSiDN Wspieranie działań muzealnych w roku 2021). Wszystkie wymienione księgi należą do zbiorów Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie. W czasie trwania zadania przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwatorskie i restauratorskie. Działania te są konieczne do zahamowania procesów destrukcyjnych niszczących materiały, z których wykonane są zabytki oraz przywrócenia im walorów wystawienniczych. W ramach prac przeprowadzone zostaną także specjalistyczne badania konserwatorskie i technologiczne druków.

Całkowity koszt realizacji zadania 111 800 zł

Suma dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 83 300 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Źródło: Materiały nadesłane

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *