Nowi ceremoniarze w diecezji pelplińskiej

W sobotę 18 maja 2019 roku w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Ksiądz Kanonik Andrzej Szopiński ustanowił nowych ceremoniarzy.

REKLAMA

Uroczystość odbyła się o godz. 18:00 podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Już po raz XIV w naszej Diecezji odbył się kurs przygotowawczy dla ceremoniarzy. Poprzez ćwiczenia, wykłady, wspólną modlitwę i weryfikację wiedzy podczas  egzaminu 70 kandydatów z 32 parafii Diecezji Pelplińskiej przygotowało się do pełnienia funkcji ceremoniarza i otrzymało promocję.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli w promocji nowych ceremoniarzy w naszej diecezji. Dziękuję ks. Proboszczom, wikariuszom, za trud jaki wkładają w formację ministrantów. Dziękuje Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Wojciechowi Pikor i dyrektorowi Collegium Marianum, ks. Wiesławowi Szuca za okazaną życzliwość i pomoc. Słowa wdzięczności kieruję do kleryków naszego seminarium, którzy przez wszystkie zjazdy wkładali wiele starań, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. 

Nowym ceremoniarzom życzę, by z miłością i wielką starannością przykładali się do nowej funkcji, która została im powierzona w Kościele. 

ks. Grzegorz Miotk

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *