Za nami centralne obchody XXIII Dnia islamu w Kościele katolickim

Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki” 26 stycznia, obchodzony był XXIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas centralnych obchodów, które tradycyjnie już odbyły się w Warszawie, przedstawiciele obydwu religii czytali Biblię i Koran, modlili się i dyskutowali. Inicjatywa polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu jest pionierską w skali światowej.

REKLAMA

Obok polskich muzułmanów, w wydarzeniu, które odbyło się w jezuickim Collegium Bobolanum, wzięli udział także ambasadorowie niektórych państw muzułmańskich akredytowani w Polsce – Turcji, Azerbejdżanu i Palestyny. Obecni byli członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przedstawiciele różnych nurtów i stowarzyszeń muzułmańskich, działacze Instytutu Dialogu Dunaj, członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, zakonnicy, siostry zakonne i osoby zaangażowane w dialog lub zainteresowane nim.

Gospodarzem spotkania był bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów. Spotkanie prowadziła dr hab. Agata Nalborczyk.

Na początku wszystkich przywitał ks. Zbigniew Kubacki SJ, rektor Bobolanum. Zaznaczył wkład jezuitów w dialog międzyreligijny, także z islamem. Wspomniał, jak jezuici z narażeniem życia nieśli pomoc potrzebującym chrześcijanom i muzułmanom w Syrii i wciąż tam posługują.

Bp Ciereszko, przytaczając soborową Deklarację Nostrae aetate i jej otwartość na inne tradycje religijne, podkreślił, że zgodnie z nauką soboru Kościół dostrzega w religiach wysiłek poszukiwania ludzkiej odpowiedzi na pytania dotyczące sensu egzystencji. Dodał, że w tym Kościół odkrywa odbicia prawdy, którą sam wyznaje, jednocześnie głosząc nieustannie Chrystusa, w którym widzi drogę, prawdę i życie.

Omawiając historię Dnia Islamu w Polsce podkreślił, że w centrum tych spotkań z założenia jest modlitwa. Zaznaczył wagę wspólnej troski o dialog i pokój. „Chodzi o to, by dostrzegać i wskazywać to, co nas łączy, a nie dzieli” – mówił. „Wierzymy, że Bóg jest sprawcą wszystkiego. On błogosławi wszelkim ludzkim poczynaniom, by przynosiły owoce” – podkreślił. Omówił także nauczanie posoborowych papieży o dialogu z islamem.

Komentując tegoroczne hasło Dnia islamu wskazał na doświadczenie i postawy prowadzące ku zbliżeniu, dzielenie tego co jest radością, ale i trudnym doświadczeniem.

Odczytano słowo nuncjusza Salvatore Pennacchio. Odnosząc się do wojny w Ukrainie, hierarcha napisał: „W tym kontekście konieczność dzielenia się darami Boga z innymi ludźmi, szczególnie najbardziej potrzebującymi, staje się jeszcze bardziej ewidentna”. Wskazał, że nie można skupiać się jedynie na osobistych czy narodowych interesach, ale trzeba myśleć w perspektywie dobra wspólnego, w otwartości na powszechne braterstwo.

Mufti Tomasz Miśkiewicz podkreślił, że „wspólna wiara w jednego Boga czyni nas przed wszystkim ludźmi dobrej woli, podążającym za słowami swego Pana”. Przytaczając naukę Koranu, wskazał na wezwania Boga do wzajemnej współpracy. Zaznaczył, że muzułmanie wezwani są do okazywania miłości każdemu, bez względu na religię. Odwołując się do historii Polski wskazał, że dzięki obecności Tatarów wzajemne relacje budowane są od wieków. Mocno potępił wszelkie akty terroru i ataków na symbole religijne.

Następnie miał miejsce dwugłos chrześcijańsko-muzułmański, podczas którego omówiono hasło „Katolicy i muzułmanie dzielący się swoimi darami”.

Chrześcijańską perspektywę omówił ks. Waldemar Cisło. Podkreślił, że nie można obwiniać religii za przemoc i wojny oraz nie można religią, przy rzetelnej refleksji nad nią, uzasadniać żadnej przemocy. „Przemoc jest sprzeczna z religią” – mówił. Potępił uproszczenia i stereotypy, takie jak kojarzenie islamu z terroryzmem. Wskazał na utopijność wizji, że likwidacja religii przyniesie pokój. Odwołując się do swoich doświadczeń jako szefa polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie zaznaczył, że wspierano potrzebujących ludzi charytatywnie bez względu na religie, np. w Syrii czy Iraku.

Ze strony muzułmańskiej komentarzem podzielił się imam Omar Abdel Fattah. Przytaczając słowa Koranu zauważył, że Bóg doświadcza poprzez śmierć, ale i życie – dotyka nas zło i dobro. „Każdy z nas zostanie rozliczony za wszystko, co robił w życiu. Będziemy zapytani przez Boga o każde dobro, jakie otrzymaliśmy – jak je wykorzystaliśmy” – wskazał uwrażliwiając, by hojnie dzielić się tym, co mamy oraz mądrze korzystać z np. czasu pokoju.

Odwołując się do historii zauważył, że już u początków dziejów islamu muzułmanie, mierząc się z nieprzyjaźnią ludzi, którymi byli otoczeni, pierwszym krajem, w którym znaleźli wsparcie, był kraj chrześcijański. Podobnie później Mahomet przyjął chrześcijan z Jemenu, którzy mogli pomodlić się w meczecie w Medynie. Zauważył, że również w nowszej historii polskiego narodu nasi rodacy znajdowali w XIX czy XX wieku schronienie w krajach muzułmańskich. Odwołując się do współczesności podkreślił, że centra muzułmańskie mocno wspierały Ukraińców i uchodźców z pogrążonej w wojnie Ukrainy.

Źródło: https://www.ekai.pl/za-nami-centralne-obchody-xxiii-dnia-islamu-w-kosciele-katolickim/
Fot. s. Katarzyna Kowalska NDS

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *