Papież: idźmy wszyscy razem drogą jedności wyznaczoną przez Pana

„Uznając, że wszyscy we wszystkim zależymy od Boga, poczujemy i będziemy naprawdę, z Jego pomocą, «jednym»” – powiedział Papież podczas uroczystych Nieszporów kończących Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W centrum rozważania Franciszka znalazły się dwa słowa, które podsuwa przeczytany podczas liturgii fragment księgi Proroka Izajasza: przestroga i przemiana. Boga obraża brak spójności pomiędzy kultem Jemu oddawanym, a niesprawiedliwym traktowaniem ubogich.

REKLAMA

Ojciec Święty zaznaczył, że Bóg cierpi z powodu zewnętrznych obrzędów, który towarzyszy obojętność wobec tych, o których On troszczy się najbardziej. Zasmuca Go nasze niezrozumienie wynikające z obojętności. Oprócz obłudy wyrażającej się w fałszywej i zewnętrznej religijności Boga jeszcze bardziej obraża świętokradcza przemoc. Papież zwrócił uwagę na to, jak bardzo musi on cierpieć, będąc świadkiem wojen i brutalnych działań popełnianych przez tych, którzy wyznają chrześcijaństwo. Dzisiaj wraz z rozwojem duchowości i teologii nie może być żadnego usprawiedliwienia dla przemocy i wojny.

Papież: trzeba wyrzec się zła i iść w stronę dobra

„Wciąż jednak są tacy, którzy utrzymują, iż czują się zachęcani lub przynajmniej upoważnieni przez swoją wiarę do wspierania różnych form zamkniętego i agresywnego nacjonalizmu, postaw ksenofobicznych, pogardy, a nawet znęcania się, wobec tych, którzy są odmienni. Jeśli chcemy, za przykładem apostoła Pawła, aby łaska Boża w nas nie była daremna (por. 1 Kor 15, 10), musimy sprzeciwiać się wojnie, przemocy, niesprawiedliwości, gdziekolwiek się pojawiają – podkreślił Papież. – W obliczu różnych form pogardy i rasizmu, w obliczu obojętnego niezrozumienia i świętokradczej przemocy, Słowo Boże napomina nas: «Uczcie się czynić dobrze! Szukajcie tego, co prawe!» (Iz 1, 17). Nie wystarczy potępiać, trzeba też wyrzec się zła, przejść od zła ku dobru. Tutaj przestroga jest nakierowana na naszą przemianę.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że od naszego niezrozumienia Boga i kryjącej się w nas przemocy nie jesteśmy w stanie uwolnić się o własnych siłach. Bez Boga, bez jego łaski, nie uzdrowimy się z naszego grzechu. Jedynie łaska jest źródłem naszej przemiany. Pan prosi swoich uczniów o nawrócenie razem; ono ma dynamikę wspólnotową, eklezjalną. Papież zauważył, że ekumeniczne nawrócenie postępuje w takim stopniu, w jakim uznajemy siebie za potrzebujących łaski, potrzebujących tego samego miłosierdzia. Następnie wyraził wdzięczność, że wielu chrześcijan w różnych wspólnot i tradycji aktywnie towarzyszy synodalnej drodze Kościoła katolickiego. Podążanie razem i uznanie, że jesteśmy w komunii w Duchu Świętym pociąga za sobą zmianę, wzrost, który może nastąpić, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia.

Papież – pracujmy wspólnie dla Królestwa Bożego

„Niech apostoł Paweł pomoże nam się zmienić, nawrócić; niech nam wyjedna nieco swojej niezłomnej odwagi. Na naszej drodze bowiem łatwo jest pracować raczej dla własnej grupy niż dla Królestwa Bożego, zniecierpliwić się, stracić nadzieję na ten dzień, w którym «wszyscy chrześcijanie skupią się przez jedno sprawowanie Eucharystii w jedności jednego i jedynego Kościoła, której Chrystus od początku udzielił swojemu Kościołowi» (Dekr. Unitatis redintegratio, 4) – podkreślił Papież. – Ale właśnie w perspektywie tego dnia pokładamy naszą ufność w Jezusie, naszej Passze i naszym pokoju: gdy się modlimy i oddajmy Jemu cześć, On działa. I pociesza nas to, co powiedział Pawłowi, a co możemy usłyszeć jako skierowane do każdego z nas: «Wystarczy ci mojej łaski» (2 Kor 12, 9).“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-01/papiez-idzmy-wszyscy-razem-droga-jednosci-wyznaczona-przez-pana.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *