Bp Wiesław Śmigiel odznaczony przez KUL

Bp prof. Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej i długoletni wykładowca teologii pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otrzymał z rąk rektora KUL ks. Antoniego Dębińskiego medal Signum Universitatis.

REKLAMA

„Z radością wręczam dziś to odznaczenie, które nadajemy przyjaciołom i osobom blisko związanym z naszą Alma Mater. Signum Universitatis to znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu – wyrażamy tym samym szacunek i uznanie dla osiągnięć naukowych Księdza Biskupa, a także chcemy podziękować za działalność dydaktyczną i wkład w rozwój naukowy Wydziału Teologii naszego uniwersytetu” – podkreślił rektor KUL. Wyraził także nadzieję, że również obecnie Ksiądz Biskup będzie wspomagał uniwersytet swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wręczenie medalu miało miejsce podczas ogólnopolskiego sympozjum „Kościół wobec niewierzących”, odbywającego się na KUL 24 października. Okolicznościową laudację wygłosił ks. prof. Wiesław Przyczyna. Obok osiągnięć naukowych, przedstawił działalność dydaktyczną oraz zasługi organizacyjne dla KUL bp. Wiesława Śmigla. Była to również okazja do złożenia podziękowania za wszelką życzliwość i zaangażowanie podczas siedemnastoletniej pracy na KUL, m.in. za pełnienie funkcji sekretarza Instytutu Teologii Pastoralnej KUL oraz kierowanie Katedrą Teologii Pastoralnej Szczegółowej.

Medal Signum Universitatis przyznaje rektor KUL, jest wręczany osobom i instytucjom wykazującym troskę o byt, rozwój i tożsamość KUL.

Bp prof. Wiesław Śmigiel jest kapłanem diecezji pelplińskiej, w latach 2012-2017 był biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, w roku 2017 został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji toruńskiej.

W latach 1998-2002 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, od 2003 do 2006 r. był sekretarzem Instytutu. W 2003 r. uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej na KUL na podstawie pracy „Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych. Studium teologiczno-pastoralne”.

W latach 2006-2010 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy „Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologiczno-pastoralne w świetle nauczania Kościoła 1962-2009”. W latach 2011-2017 pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej. Wykłady na KUL prowadził do końca września 2018 r.

KAI

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *