Dialog Kościoła z protestantami

Organizacja Kościołów protestanckich w Europie i Stolica Apostolska podjęli decyzję o rozpoczęciu oficjalnego dialogu i rozmów ekumenicznych.

REKLAMA

Dokument w tej sprawie podpisali podczas uroczystego nabożeństwa 16 września w Bazylei przewodniczący Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE), ks. Gottfried Locher oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch.

„W rozmowach przygotowujących to spotkanie zobaczyliśmy, jak wiele jest między nami pozytywnego i wspólnego i w oparciu o to chcemy podążać dalej”, powiedział kard. Koch w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA. Wyjaśniał, że przede wszystkim będzie omawiane różne samookreślanie się Kościołów, a dopiero w późniejszej perspektywie będzie można myśleć o dalszym celu, jakim jest wspólnota Komunii św. Kard. Koch nie określił planu czasowego tego procesu dialogu. Stwierdził jedynie, że „w ekumenizmie muszą się łączyć pragnienie i cierpliwość, a dokładność musi być ważniejsza niż szybkość”.

Ks. Locher powiedział, że ważne są jak najbardziej konkretne kwestie dialogu. „Wtedy można wszystko poważnie rozważać, również takie konkretne tematy dialogu, które być może nie były jeszcze poruszane. W ten sposób będziemy mogli wyodrębnić np. pięć kwestii i je możliwie szybko opracować”, powiedział przewodniczący GEKE. Wskazał przy tym na pytania związane np. z miejscem wyświęconych duchownych w Kościołach czy odrzucenie przez Kościół katolicki wyświęcania kobiet. Ks. Locher podkreślił, że opowiada się za tym, aby w dialogu uczestniczyli nie tylko przedstawiciele władz kościelnych i wysokiej rangi teolodzy, ale także kobiety i mężczyźni reprezentujący konkretne życie kościelne. Pierwszego raportu można się spodziewać za około dwa lata.

Podpisanie deklaracji o dialogu poprzedziły wieloletnie sondaże. Raport z prac grup sondażowych stwierdza, że GEKE i Kościół rzymskokatolicki „o wiele bardziej niż sądzono” zbliżyły się w kwestii pojmowania Kościoła, stąd istnieją „dobre perspektywy” na dialog i dalsze zbliżenie.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) zrzesza około stu protestanckich Kościołów z 30 krajów europejskich i kilku z Ameryki Łacińskiej, założonych przez imigrantów z Europy. Została założona 1 października 1974 roku w związku z podpisaniem tzw. Konkordii Leuenberskiej, dokumentu ekumenicznego umożliwiającego wprowadzenie wspólnoty ołtarza i ambony. Do 2003 r. istniała pod nazwą „Leuenberska Wspólnota Kościołów”.

GEKE reprezentuje ok. 50 milionów członków Kościołów luterańskich, reformowanych, waldensów i ewangelicko-unijnych, które podpisały Konkordię oraz siedem Kościołów metodystycznych, będących członkami na drodze odrębnego porozumienia. Organem kierowniczym Wspólnoty jest zgromadzenie generalne obradujące co sześć lat, licząca 13 osób Rada GEKE oraz trzyosobowe prezydium. Swoją aktualną konferencję zgromadzenie zakończyło 18 września w Bazylei. Obecnie przewodniczącym GEKE jest szwajcarski protestant ks. Gottfried Locher, będący również przewodniczącym Federacji Kościołów Protestanckich (SEK). Urzędującym sekretarzem generalnym organizacji jest od września br. pochodzący z niemieckiego Darmstadt ks. Mario Fischer. Swoją siedzibę GEKE ma w Wiedniu. Ma także dwa biura zewnętrzne: w Brukseli (etyka i polityka) oraz w Bernie (kontakty i praca medialna).

info.: KAI
fot.: il Vaticanese

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *