Przewodniczący episkopatów Europy spotkają się w Poznaniu

W dniach 13-16 września odbędzie się tam doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).


Wiceprzewodniczącym tego gremium jest abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Tematem obrad będzie „Duch solidarności w Europie”.

REKLAMA

Z uczestnikami zgromadzenia ma się spotkać Andrzej Duda, najprawdopodobniej podczas kolacji w sobotę, 15 września. Na obradach tradycyjnie będzie obecny prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet.

Wstępny program spotkania przewiduje, że w czwartek 13 września odbędzie się jego sesja otwierająca. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przeczyta list od papieża Franciszka. Katolickich biskupów naszego kontynentu pozdrowi także prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W tenatykę obrad wprowadzi przewodniczący CCEE kard. Angelo Bagnasco z Włoch. On też będzie przewodniczył wieczornej Mszy św. w poznańskiej farze z udziałem wolontariuszy Caritas i innych katolickich dzieł charytatywnych.

Drugi dzień zgromadzenia, piątek 14 września, rozpocznie poranna Msza odprawiona pod przewodnictwem kard. Ouelleta, który następnie zabierze głos podczas obrad. Po nim ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego podsumuje kwestionariusz wypełniony przez europejskie konferencje biskupie. Po jego wystąpieniu zatytułowanym „Europa: solidarność w formacji sumień i społeczeństwa” nastąpi dyskusja podczas dwóch sesji roboczych: przedpołudniowej i popołudniowej. Tego dnia wybrany zostanie także nowy sekretarz generalny CCEE po 10 latach sprawowania tej funkcji przez prał. Duarte da Cunhę z Portugalii. Biskupi odwiedzą wystawę historyczną w centrum „Brama Poznania”, a także wezmą udział w nieszporach w katedrze, odprawionych przez kard. Ouelleta, w których udział wezmą osoby konsekrowane, oraz w koncercie muzyki polskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Porannej Mszy w sobotę 15 września przewodniczyć będzie wiceprzewodniczący CCEE kard. Vincent Nichols z Wielkiej Brytanii. Trzy sesje robocze tego dnia dotyczyć będą „solidarności w Europie i misji Kościoła”. Głos zabiorą: nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej abp Alain Lebeaupin, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) abp Jean-Claude Hollerich i stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy prał. Paolo Rudelli. Gościem zgromadzenia będzie prał. Bruno Marie Duffé, sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, który przedstawi priorytety działań tego nowego urzędu kurii rzymskiej. Wieczornym nieszporom w katedrze z udziałem nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i katechetów przewodniczyć będzie abp Hollerich. Stanie się to okazją do upamiętnienia 1050-lecia diecezji poznańskiej.

W niedzielę 16 września przewodniczący episkopatów Europy odprawią pod przewodnictwem abp. Gądeckiego uroczystą Mszę św. w katedrze, po której spotkają się z członkami rad archidiecezjalnych.

Dzień później, 17 września, kard. Bagnasco i abp Gądecki podsumują obrady zgromadzenia podczas konferencji prasowej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) powstała w 1971 r. Obecnie w jej skład wchodzą 33 konferencje episkopatu z naszego kontynentu, reprezentowane przez swych przewodniczących, oraz pojedynczy arcybiskupi i biskupi z kraków, gdzie nie ma konferencji biskupich: Cypru, Estonii, Luksemburga, Mołdawii, Monako, jak również greckokatolicki biskup mukaczewski z Ukrainy.

Na czele Rady stoi obecnie arcybiskup Genui kard. Angelo Bagnasco, a dwoma wiceprzewodniczącymi są: kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminsteru i abp Stanisław Gądecki, arcybiskup Poznania – to oni tworzą Prezydium CCEE. Sekretarzem generalnym CCEE jest prał. Duarte da Cunha z Portugalii, a jego zastępcą ks. Martin Michalíček ze Słowacji. Sekretariat CCEE ma swą siedzibę w Sankt Gallen w Szwajcarii.

fot.: episkopat.pl

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *